Θέσεις Εργασίας Μηχανικών

Θέσεις Εργασίας Μηχανικών

-3 άτομα με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ: Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Smart IsLand Energy systems» – «SMILE»  Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «ΚΟΖΑΝΗ 2020+»  Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Εκτέλεση χημικών αναλύσεων στερεών και ορυκτών υλώνΔιαβάστε περισσότερα…

Προσλήψεις 2 μηχανικών στο Δ. Γαλατσίου

Προσλήψεις 2 μηχανικών στο Δ. Γαλατσίου

O δήμος Γαλατσίου γνωστοποιεί την πρόσληψη 2 ειδικών συνεργατών με ειδικότητες Πολιτικού Μηχανικού (ΠΕ) και Αρχιτέκτονα Μηχανικού (ΠΕ). ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΔιαβάστε περισσότερα…

Θέσεις εργασίας Μηχανικών

Θέσεις εργασίας Μηχανικών

Μία (1) θέση στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «Ευφυή και Αυτοματοποιημένα Συστήματα για τη Σχεδίαση, Προσομοίωση και ανάπτυξη ολοκληρωμένων Προϊόντων και Διεργασιών – ΟΔΥΣΣΕΑΣ»  Η Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου µε τίτλο: «Copernicus land monitoring services – NRCs LC 2017-2021», ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 7 άτομαΔιαβάστε περισσότερα…

Θέσεις εργασίας Μηχανικών

Θέσεις εργασίας Μηχανικών

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως: 1 ΠΕ Αρχαιολόγος 1 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 1 ΤΕ Διοικητκού-Λογιστικού 3 ΔΕ Εργατοτεχνίτες ελλείψει ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 24/11/2017-30/11/2017 Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Τηλέφωνο:  28210 44418, 28210 94487 Ζητούνται Τεχνολόγοι Μηχανολόγοι ωςΔιαβάστε περισσότερα…

Θέσεις εργασίας Μηχανικών

Θέσεις εργασίας Μηχανικών

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), προκειμένου να διερευνήσει τη διαθεσιμότητα επιστημονικού́ προσωπικού́ για απασχόληση σε ερευνητικά και άλλα προγράμματά του ή/και υποστήριξη αυτών, προσκαλεί́ τους επιστήμονες, κατόχους τίτλων σπουδών ΑΕΙ ή/και μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων σπουδών σε συναφείς επιστημονικές περιοχές, να προβούν σε μία αρχική́ εκδήλωση ενδιαφέροντος να εργαστούν ως επιστημονικό προσωπικό. Η πρόσκλησηΔιαβάστε περισσότερα…

Θέση Εργασίας Μηχανολόγου Μηχανικού στη Θεσσαλονίκη

Θέση Εργασίας Μηχανολόγου Μηχανικού στη Θεσσαλονίκη

Η εταιρία ΡΟΜΒΟΣ ΚΛΙΜΑ Α.Ε. ενδιαφέρεται για τη προσληψη Μηχανολόγου Μηχανικού για τη θέση Μηχανικού Πωλήσεων  τομέα κλιματισμού και συστημάτων Θέρμανσης . Προφίλ Υποψηφίου : Ηλικία έως 35 ετών . Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ η ισότιμης σχολής αλλοδαπής . Εμπειρία σε πωλήσεις /σχεδιασμό συστημάτων κλιματισμού αερισμού και θέρμανσης . Αγγλικής γλώσσας – Η/Υ. Δυνατότητα ταξιδιών . ΕπικοινωνιακέςΔιαβάστε περισσότερα…

Θέση Εργασίας Αρχιτέκτονα Μηχανικού

Θέση Εργασίας Αρχιτέκτονα Μηχανικού

Ζητείται αρχιτέκτων μηχανικός από εταιρεία μελετών/κατασκευών πολυτελών κατοικιών στην περιοχή της Λευκάδας. Απαιτούμενα προσόντα σχεδιασμός Autocad, Photoshop, 3d σχεδιασμός και φωτορεαλισμός για την πλήρη παρουσίαση προτάσεων και καλή γνώση Αγγλικών. Περιγραφή θέσης: αρχιτεκτονικές προτάσεις, σχέδια αδείας, κατασκευαστικές λεπτομέρειες, παρακολούθηση έργων. Αποστολή βιογραφικών alex@palerosdreamhomes.com  Διαβάστε περισσότερα…

Θέσεις εργασίας Μηχανικών

Θέσεις εργασίας Μηχανικών

-4 άτομα με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΚΕΤΑ: Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «TENSOR: Retrieval and Analysis of Heterogeneous Online Content for Terrorist Activity Recognition»   Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «InVID: In Video Veritas – Verification of Social Media VideoΔιαβάστε περισσότερα…

Θέσεις εργασίας Μηχανικών

Θέσεις εργασίας Μηχανικών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ε.Λ.Κ.Ε. ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Προτυποποίηση και επικοινωνία πλαισίου αποτίμησης ενεργειακών προϊόντων και αγαθών», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ανδρέα Συμεωνίδη, επίκουρο καθηγητή τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών προτίθεται να αναθέσει σε τέσσερα (4) άτομα έως τιςΔιαβάστε περισσότερα…

Θέσεις εργασίας Μηχανικών

Θέσεις εργασίας Μηχανικών

Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. που εδρεύει στην Ανάβυσσο Αττικής προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος, για τις ανάγκες του Ερευνητικού Προγράμματος: ́ ́CLAIM (Cleaning Litter by developing and Applying Innovative Methods in european seas) ́ ́ το οποίοΔιαβάστε περισσότερα…

Θέσεις εργασίας Μηχανικών

Θέσεις εργασίας Μηχανικών

Η Turoba Industrial, εταιρία ηλεκτρομηχανολογικών κατασκευών και μελετών, αναζητεί Ηλεκτρολόγο μηχανικό ή Αυτοματιστή, με τα ακόλουθα προσόντα: Πτυχίο ΤΕΙ ή ανώτερης σχολής. Αριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Αριστη γνώση χειρισμού Η/Υ. Γνώση προγραμματισμού PLC Siemens. Εμπειρία στην κατασκευή πινάκων αυτοματισμού. Γνώση Ηλεκτρολογικού σχεδίου. Βιογραφικά στο email: turoba@gmail.com(link sends e-mail) / τηλ: 2102462888 Η Turoba Industrial, εταιρία ηλεκτρομηχανολογικώνΔιαβάστε περισσότερα…

Θέσεις εργασίας Μηχανικών

Πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτων με πολύ καλή γνώση αγγλικών, η/υ, ζητείται από τεχνική εταιρεία, με εμπειρία στην επίβλεψη κτιριακών έργων, εκτός Αθηνών (Μύκονος κ. λ. π) e-mail: airtec@airtec.gr(link sends e-mail) 210 6776600 Το αρχιτεκτονικό γραφείο Αλεξάνδρα Καλλίρη και Συνεργάτες Αρχιτέκτονες ζητά συνεργάτη αρχιτέκτονα για πλήρη απασχόληση με εργασιακή εμπειρία σε αρχιτεκτονικές μελέτες και καλή γνώση προγραμμάτων τρισδιάστατηςΔιαβάστε περισσότερα…

Θέση εργασίας Μηχανικού Σχεδίασης BIO2CHP

Θέση εργασίας Μηχανικού Σχεδίασης BIO2CHP

Η BIO2CHP, εταιρεία τεχνοβλαστός του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ, ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2017 στη Θεσσαλονίκη. Αντικείμενο της εταιρείας είναι η ανάπτυξη και αξιοποίηση νέων τεχνολογικών λύσεων στην περιοχή της ενεργειακής αξιοποίησης απόβλητης βιομάζας. Το τρέχον project της εταιρείας αφορά στο σχεδιασμό, κατασκευή, και προώθηση μικρών μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού/θερμότητας στην αγορά του αγρο-διατροφικού τομέα. ΗΔιαβάστε περισσότερα…

ΑΣΕΠ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για θέσεις στη ΔΕΗ

ΑΣΕΠ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για θέσεις στη ΔΕΗ

Εκδόθηκε η 12Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 30/18-9-2017, τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 26 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.). Η Προκήρυξη του ΑΣΕΠ και όσα πρέπει να γνωρίζετε Το ΦΕΚ της προκήρυξης διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο(Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το ΓραφείοΔιαβάστε περισσότερα…

Θέσεις εργασίας Μηχανικών

Θέσεις εργασίας Μηχανικών

Κατασκευαστική εταιρεία στην Κρήτη ζητά Τοπογράφο και Πολιτικό Μηχ/κό με 10ετή εμπειρία σε έργα υποδομών . Αποστολή βιογραφικών στο mail: Asfaltikiate@yahoo.gr(link sends e-mail) , υπόψη κας Κηπουρού. Τεχνική εταιρία ζητά Μηχανολόγο Μηχανικό (πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης) για εργασία σε Αθήνα & Κέρκυρα. Επιθυμητά προσόντα: 01.Autocad, 02.Excel, 03. Δίπλωμα Αυτοκινήτου, 04.Εργοταξιακή & Μελετητική εμπειρία. Αποστολή Βιογραφικών , Fax:210Διαβάστε περισσότερα…

2_Metrica - Μετρητικά συστήματα ακριβείας Α.Ε.Ε. 2_JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.