Θέσεις εργασίας Μηχανικών

Θέσεις εργασίας Μηχανικών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ε.Λ.Κ.Ε. ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Προτυποποίηση και επικοινωνία πλαισίου αποτίμησης ενεργειακών προϊόντων και αγαθών», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ανδρέα Συμεωνίδη, επίκουρο καθηγητή τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών προτίθεται να αναθέσει σε τέσσερα (4) άτομα έως τιςΔιαβάστε περισσότερα…

Θέσεις εργασίας Μηχανικών

Θέσεις εργασίας Μηχανικών

Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. που εδρεύει στην Ανάβυσσο Αττικής προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος, για τις ανάγκες του Ερευνητικού Προγράμματος: ́ ́CLAIM (Cleaning Litter by developing and Applying Innovative Methods in european seas) ́ ́ το οποίοΔιαβάστε περισσότερα…

Θέσεις εργασίας Μηχανικών

Θέσεις εργασίας Μηχανικών

Η Turoba Industrial, εταιρία ηλεκτρομηχανολογικών κατασκευών και μελετών, αναζητεί Ηλεκτρολόγο μηχανικό ή Αυτοματιστή, με τα ακόλουθα προσόντα: Πτυχίο ΤΕΙ ή ανώτερης σχολής. Αριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Αριστη γνώση χειρισμού Η/Υ. Γνώση προγραμματισμού PLC Siemens. Εμπειρία στην κατασκευή πινάκων αυτοματισμού. Γνώση Ηλεκτρολογικού σχεδίου. Βιογραφικά στο email: turoba@gmail.com(link sends e-mail) / τηλ: 2102462888 Η Turoba Industrial, εταιρία ηλεκτρομηχανολογικώνΔιαβάστε περισσότερα…

Θέσεις εργασίας Μηχανικών

Πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτων με πολύ καλή γνώση αγγλικών, η/υ, ζητείται από τεχνική εταιρεία, με εμπειρία στην επίβλεψη κτιριακών έργων, εκτός Αθηνών (Μύκονος κ. λ. π) e-mail: airtec@airtec.gr(link sends e-mail) 210 6776600 Το αρχιτεκτονικό γραφείο Αλεξάνδρα Καλλίρη και Συνεργάτες Αρχιτέκτονες ζητά συνεργάτη αρχιτέκτονα για πλήρη απασχόληση με εργασιακή εμπειρία σε αρχιτεκτονικές μελέτες και καλή γνώση προγραμμάτων τρισδιάστατηςΔιαβάστε περισσότερα…

Θέση εργασίας Μηχανικού Σχεδίασης BIO2CHP

Θέση εργασίας Μηχανικού Σχεδίασης BIO2CHP

Η BIO2CHP, εταιρεία τεχνοβλαστός του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ, ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2017 στη Θεσσαλονίκη. Αντικείμενο της εταιρείας είναι η ανάπτυξη και αξιοποίηση νέων τεχνολογικών λύσεων στην περιοχή της ενεργειακής αξιοποίησης απόβλητης βιομάζας. Το τρέχον project της εταιρείας αφορά στο σχεδιασμό, κατασκευή, και προώθηση μικρών μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού/θερμότητας στην αγορά του αγρο-διατροφικού τομέα. ΗΔιαβάστε περισσότερα…

ΑΣΕΠ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για θέσεις στη ΔΕΗ

ΑΣΕΠ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για θέσεις στη ΔΕΗ

Εκδόθηκε η 12Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 30/18-9-2017, τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 26 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.). Η Προκήρυξη του ΑΣΕΠ και όσα πρέπει να γνωρίζετε Το ΦΕΚ της προκήρυξης διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο(Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το ΓραφείοΔιαβάστε περισσότερα…

Θέσεις εργασίας Μηχανικών

Θέσεις εργασίας Μηχανικών

Κατασκευαστική εταιρεία στην Κρήτη ζητά Τοπογράφο και Πολιτικό Μηχ/κό με 10ετή εμπειρία σε έργα υποδομών . Αποστολή βιογραφικών στο mail: Asfaltikiate@yahoo.gr(link sends e-mail) , υπόψη κας Κηπουρού. Τεχνική εταιρία ζητά Μηχανολόγο Μηχανικό (πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης) για εργασία σε Αθήνα & Κέρκυρα. Επιθυμητά προσόντα: 01.Autocad, 02.Excel, 03. Δίπλωμα Αυτοκινήτου, 04.Εργοταξιακή & Μελετητική εμπειρία. Αποστολή Βιογραφικών , Fax:210Διαβάστε περισσότερα…

Θέσεις εργασίας Mηχανικών

Θέσεις εργασίας Mηχανικών

Μελετητική εταιρεία, με έδρα την Αθήνα, ζητεί Χημικό Μηχανικό (Process Engineer) για το τμήμα βασικού σχεδιασμού διεργασιών. Απαιτείται πενταετής εμπειρία στο σχεδιασμό διεργασιών βιομηχανικών έργων και έργων oil & gas, γνώση διεθνών κωδίκων και προτύπων (ΑPI, NFPA κλπ), άριστες γνώσεις Αγγλικών και χρήσης υπολογιστών. Αποστολή βιογραφικού στο mail@enoia.eu(link sends e-mail), κωδικός PRC-01. Ζητείται Αρχαιολόγος για συνεργασίαΔιαβάστε περισσότερα…

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Mηχανικών στο ΚΑΠΕ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Mηχανικών στο ΚΑΠΕ

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), προτίθεται να προσλάβει με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου έως ετήσιας κατ΄αρχήν διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσής της μέχρι τη λήξη της διάρκειας των Προγραμμάτων, χωρίς καμία δέσμευση εκ των προτέρων, για το ΚΑΠΕ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσλήψεων που το διέπει και εντός πάντοτε του χρόνου διάρκειαςΔιαβάστε περισσότερα…

Θέσεις εργασίας Μηχανικών

Θέσεις εργασίας Μηχανικών

Ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με τουλάχιστον 5ετή εργοταξιακή κτιριακή εμπειρία και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας για 6μηνη εργασία στο εξωτερικό. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail : sec@technokataskevi.gr(link sends e-mail) Ανωνυμη εμπορικη & τεχνική εταιρεια κλιματισμου-θερμανσης ζητεί για άμεση πρόσληψη μηχανολογο μηχανικο. Απαραίτητα προσόντα : Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ, Γνώση Αγγλικής. , Γνώση Microsoft Office (Word – ExcelΔιαβάστε περισσότερα…

Θέσεις Εργασίας Μηχανικών

Θέσεις Εργασίας Μηχανικών

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρ’ονου, έως 31/12/2017 με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 05/09/2017-11/09/2017 Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Τηλέφωνο: 26610 48310 Η εμπορική εταιρεία ΓΥΨΟΜΕΤΑΛ ΑΕ με έδρα το Ν.Ηράκλειο, που δραστηριοποιείται στο χώρο της ξηράς δόμησης και μόνωσης, ζητά μηχανικό γιαΔιαβάστε περισσότερα…

Θέσεις εργασίας Μηχανικών

Θέσεις εργασίας Μηχανικών

Ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πολυτεχνείου απο εταιρεία συντήρησης Φωτοβολταϊκών Σταθμών για εργασία στην Αθήνα και στην επαρχία. Για αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@interphoton.com(link sends e-mail) Τεχνική εταιρεία, με αντικείμενο μελέτης ιδιωτικά έργα και κυρίως ξενοδοχειακές μονάδες ζητά μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο μηχανικό ΑΕΙ (μέλος ΤΕΕ) με επιθυμητή εργοταξιακή και μελετητική εμπειρία για εργοτάξια στις Κυκλάδες. Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικόΔιαβάστε περισσότερα…

Θέσεις εργασίας Μηχανικών

Θέσεις εργασίας Μηχανικών

Τεχνική εταιρεία στην Αθήνα με ειδίκευση στις μεταλλικες κατασκευές, ζητεί Μηχανολόγο (ΑΕΙ ή ΤΕΙ), οργανωτικό, με καλή γνώση Αγγλικής, AutoCAD, H/Y, να εργασθεί σε εργοτάξια της εταιρείας. Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία. Βιογραφικό: biografika.stoixeia@gmail.com(link sends e-mail) Από την εταιρεία ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ζητείται Πολιτικός Μηχανικός Α.Ε.Ι. διετούς εμπειρίας σε δημόσια έργα κάτοχος ΙΧ για εργασία εντός και εκτόςΔιαβάστε περισσότερα…

Θέσεις Εργασίας Μηχανικών

Θέσεις Εργασίας Μηχανικών

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 21/08/2017-25/08/2017. Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Τηλέφωνο:  24610 98800-1 Ζητείται μηχανικός από Τεχνική Εταιρεία στην Καλαμάτα για τη στελέχωση του τμήματος δημοπρασιών, με εμπειρία στα κάτωθι προαπαιτούμενα: Προετοιμασία φακέλου συμμετοχής διαγωνισμού δημοσίων έργων. Κοστολόγηση εκτέλεσης δημοσίων έργων.Διαβάστε περισσότερα…

Θέσεις εργασίας Μηχανικών

Θέσεις εργασίας Μηχανικών

  -Απο την Εξ.Υ.Π.Π. Tzovaras Group of Engineers, ζητείται για συνεργασία Μηχανολόγος / Ηλεκτρολόγος Μηχανικός , με τουλάχιστον 2 χρόνια απο την κτήση του πτυχίου για ΑΕΙ και 5 χρόνια απο ΤΕΙ αντίστοιχα, για κάλυψη ωρών Τεχνικού Ασφαλείας σε επιχείρηση, στην περιοχή της Εύβοιας. Αποστολή βιογραφικών στο info@tzovaras.gr(link sends e-mail) με κωδικό θέσης EV. -Απο την Εξ.Υ.Π.Π.Διαβάστε περισσότερα…

2_Metrica - Μετρητικά συστήματα ακριβείας Α.Ε.Ε. 2_JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.