Θέσεις εργασίας Μηχανικών

Θέσεις εργασίας Μηχανικών

Ζητείται Αρχιτέκτων μηχανικός ΑΕΙ από τεχνική εταιρεία για μελέτες ενεργειακών πιστοποιητικών. Απαραίτητη προϋπόθεση η εγγραφή στο Τ.Ε.Ε. Βιογραφικά: info@proelta.gr(link sends e-mail) Από το γραφείο oikonomidis architects ζητείται αρχιτέκτων, με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών. Απαιτείται άριστος χειρισμός του autocad, καλή γνώση των sketchup / 3dmax. Παρακαλούμε για αποστολή CV και δείγματος δουλειάς -σε pdf, max 8MB-Διαβάστε περισσότερα…

Θέσεις Εργασίας Μηχανικών

Θέσεις Εργασίας Μηχανικών

Ζητείται για εργασία Πολιτικός Μηχανικός σε τεχνική εταιρεία με έδρα την Κέρκυρα. Αποστολή βιογραφικών στο email: info@corfubuild.com(link sends e-mail) Η Miltech Hellas A.E., εταιρεία σχεδίασης και παραγωγής προϊόντων υψηλής τεχνολογίας για αμυντικές εφαρμογές ζηταει Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Ανώτατης εκπαίδευσης (Πολυτεχνείο) με γνώσεις σε 1. Σχεδιασμό ηλεκτρονικών ψηφιακών κυκλωμάτων με ειδικότητα στα FPGA 2. Προγραμματισμό VHDL ή οποιαδήποτεΔιαβάστε περισσότερα…

Θέσεις εργασίας Μηχανικών

Θέσεις εργασίας Μηχανικών

Εταιρεία μελετών όψεων κτιρίων ζητά Αρχιτέκτονα μηχανικό . Προσόντα Πτυχίο ΑΕΙ ή ισότιμου του εξωτερικού, ’ριστη γνώση Αγγλικών, Πενταετής εμπειρία στην εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών εφαρμογής, ’ριστη γνώση Autocad. Αποστολή Βιογραφικών: alustet@alustet.com(link sends e-mail) Ζητείται από Τεχνικό Γραφείο στην Αθήνα Αρχιτέκτονας. Τουλάχιστον 10ετής εμπειρία σε αποτυπώσεις, έκδοση οικοδομικών αδειών. Αριστη γνώση διαδικασιών οργάνωσης και διεκπεραίωσης φακέλων γιαΔιαβάστε περισσότερα…

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ για 72 μηχανικούς, οικονομολόγους και δικηγόρους

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ για 72 μηχανικούς, οικονομολόγους και δικηγόρους

Προκήρυξη πλήρωσης 72 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού εξέδωσε το ΑΣΕΠ, προκειμένου να συνάψει συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με αντίστοιχους υποψηφίους που επιθυμούν να εργαστούν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). Ο νέος διαγωνισμός αφορά τις εξής ειδικότητες: 10 θέσεις Πολιτικών Μηχανικών, 4 θέσεις Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 3 θέσεις Μηχανολόγων Μηχανικών, 2 θέσεις Χημικών Μηχανικών,Διαβάστε περισσότερα…

Θέσεις εργασίας Μηχανικών

Θέσεις εργασίας Μηχανικών

Zητείται Πολιτικός Μηχανικός από Κατασκευαστική Εταιρεία με εμπειρία σε κατασκευή Οικοδομικών και Ενεργειακών Έργων, για Εργοτάξιο στην Νότια Εύβοια (τυχόν εμπειρία σε κατασκευή Υποσταθμών Μέσης Τάσης θα εκτιμηθεί). Βιογραφικά info@cantreva.com(link sends e-mail) Τηλ: 6972235242. Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για Εργασία σε μελετητική εταιρία στο Ηράκλειο Κρήτης. Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: karatzanis@geoper.gr(link sends e-mail) Από Τεχνικό Γραφείο με έδρα τηνΔιαβάστε περισσότερα…

Θέση Εργασίας Μηχανικού σε τεχνική εταιρεία στα Ιωάννινα

Θέση Εργασίας Μηχανικού σε τεχνική εταιρεία στα Ιωάννινα

Ζητείται από τεχνική εταιρεία στα Ιωάννινα, Διπλωματούχος  Μηχανικός, για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητη εμπειρία σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις.   Επιθυμητή η εμπειρία σε Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις κ γνώση Υδραυλικών Υλικών. Αποστολή βιογραφικών έως 28/2/2018 στο info@solarproject.grΔιαβάστε περισσότερα…

Θέσεις εργασίας Μηχανικών

Θέσεις εργασίας Μηχανικών

Τεχνική εταιρεία με έδρα στην Αθήνα, που δραστηριοποιείται στον κλάδο λειτουργίας και συντήρησης Η/Μ Εξοπλισμού ζητά Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό Ανωτάτης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα με σχετική εμπειρία τουλάχιστον 7 ετών. Απαραίτητα Προσόντα : Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας & Η/Υ. Βιογραφικά με την ένδειξη κωδ. ΤΕΕ Μ-180112 στο e-mail: cvinbox10@gmail.com(link sends e-mail). Τεχνική εταιρεία με δραστηριότητα στιςΔιαβάστε περισσότερα…

Κτηματολόγιο: Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου από την εταιρία Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.

Κτηματολόγιο: Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου από την εταιρία Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.

Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., με σκοπό την κάλυψη πρόσκαιρων και επειγουσών αναγκών για την επιτάχυνση της Κτηματογράφησης προσλαμβάνει προσωπικό με συμβάσεις μίσθωσης έργου βάσει: α) του άρθρου 162 του ν. 4483/2017, και β) της με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/32708/386 ΚΥΑ, που εκδόθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 4585, 27/12/2017. Ειδικότερα ο αριθμός των συμβάσεων ανά ειδικότητα έχει ως ακολούθως:Διαβάστε περισσότερα…

Μηχανικούς προσλαμβάνουν τα Ελληνικά Πετρέλαια σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Μηχανικούς προσλαμβάνουν τα Ελληνικά Πετρέλαια σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην πρόσληψη Διπλωματούχων Μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων προχωρά ο όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων, για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης. Οι ειδικοτητες που ζητούνται αφορούν Χημικούς Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς και Χημικούς. Οι υποψήφιοι εκτός από τους απαραίτητους τίτλους σπουδών, θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη προυπηρεσία, άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ, ενώ υπάρχει ηλιακό όριο ανάλογα με τηνΔιαβάστε περισσότερα…

Θέσεις εργασίας Μηχανικών

Θέσεις εργασίας Μηχανικών

Ζητείται Ηλεκτρολόγος μηχανικός μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή απόφοιτος ΤΕΙ με αποδεδειγμένη εμπειρία στη Μέση Τάση, για μόνιμη απασχόληση σε συντήρηση Φωτοβολταϊκών Σταθμών στην ευρύτερη περιοχή της Πελ/σου. Καθήκοντα περιλαμβάνουν προγραμματισμένους και έκτακτους ελέγχους καλής λειτουργίας, σύνταξη αναφορών και έκτακτους βλαβοληπτικούς ελέγχους. Βιογραφικά: info@cantreva.com(link sends e-mail) Ζητείται Ηλεκτρολόγος μηχανικός μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ήΔιαβάστε περισσότερα…

Θέση εργασίας στη METRICA

Θέση εργασίας στη METRICA

Θέλετε να γίνετε μέλος μιας δυναμικής & δημιουργικής ομάδας; Το 2018 η METRICA προσφέρει νέες ευκαιρίες εργασίας σε νέους – νέες με όρεξη για νέα ξεκινήματα. Αναζητάμε 2 συνεργάτες για το τμήμα πωλήσεων τοπογραφικού εξοπλισμού για τη θέση του ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΩΛΗΤΗ – Sales Representative. Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να συγκεντρώνει τα ακόλουθα προσόντα : ΕμπειρίαΔιαβάστε περισσότερα…

Θέσεις εργασίας Μηχανικών

Θέσεις εργασίας Μηχανικών

Ζητείται Μηχανικός από εταιρεία στον Ασπρόπυργο με εμπειρία στον τομέα της Ανακύκλωσης. Βιογραφικά στο: biografiko3@gmail.com(link sends e-mail). Ζητείται μελετητής πολ. μηχανικός από εταιρεία ξύλινων κατασκευών, με γραφεία στην ΒΙ. ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ για στελέχωση του μελετητικού τμήματος. Απαραίτητα προσόντα, άριστη χρήση Η/Υ , εμπειρία σε στατικά προγράμματα (robot), σε σχεδιαστικά προγράμματα, autocad, 3ds max autodesc, photoshop, πολύΔιαβάστε περισσότερα…

2 Μηχανικοί με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

2 Μηχανικοί με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως: 1 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 1 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 1 ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αναλυτικότερα στο παρακάτω σύνδεσμο. Τηλέφωνο:  26613 62162 career.duth.grΔιαβάστε περισσότερα…

Engineers at the European Patent Office

Engineers at the European Patent Office

European Patent Office is currently seeking Engineers and Scientists in various technical fields to work in Munich and The Hague. Deadline Application: 09-02-2018 Further details:Engineers and Scientists at the European Patent OfficeΔιαβάστε περισσότερα…

ΕΛΠΕ: Προσλαμβάνονται Διπλωματούχοι Μηχανικοί

ΕΛΠΕ: Προσλαμβάνονται Διπλωματούχοι Μηχανικοί

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς και εμπορικούς Ομίλους στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει Διπλωματούχους Μηχανικούς και Χημικούς για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης. Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση πρόσληψης, συνοδευόμενη από πρόσφατη φωτογραφία τους και ταΔιαβάστε περισσότερα…

2_Metrica - Μετρητικά συστήματα ακριβείας Α.Ε.Ε. 2_JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.