Αρχιτεκτονικό συνέδριο

Το 4ο διεθνές συνέδριο Διαφάνειας & Αρχιτεκτονικής (ICTA2016) θα πραγματοποιηθεί στο Θεσσαλονίκη, 2 – 4 Νοεμβρίου 2016, από το Ελληνικό Τμήμα της UIA, το ΤΕΕ / Τμ. Κεντρικής Μακεδονίας και την Αρχιτεκτονική Σχολή ΑΠΘ.

Φέτος, το συνέδριο εγκαινιάζει μια θεματική έρευνα των αντιληπτικών, θεωρητικών, υλιστικών και δομικών ιδιοτήτων της Διαφάνειας.

Το Emerging Complexities αντιμετωπίζει ποικίλες αρχιτεκτονικές πτυχές από διάφο- ρες οπτικές γωνίες , από σχεδιαστικές και στρατηγικές εξερευνήσεις στα ζητήματα που σχετίζονται με τη μέθοδο και τα εργαλεία, προάγοντας ισχυρούς δεσμούς μεταξύ υλικών και άυλων διαστάσεων.

Θεματολογία:

Καινοτομία στην έρευνα Σχεδιασμού Φαινομενική Διαφάνεια / ταυτόχρονες αντιλήψεις Αρχιτεκτονική και φθίνουσα ουσιαστικότητα Προκαλώντας τα όρια Μεθοδολογικές Διαδικασίες Βαθιές πτυχές της αντίληψης Παραλλαγές σχεδιασμού Διαφάνεια ως εργαλείο σχεδιασμού Διαφάνεια και Ψυχική Κατασκευές Βιωσιμότητα και Περιβαλλοντική σχεδιασμός Άνεση και Περιβαλλοντική Φυσική Ενεργειακό Ισοζύγιο Υλικά, Κατασκευή και Διεργασίες Φωτισμός Πόλη και Αστικές Αντιλήψεις Πραγματικότητες Αστικής Δυναμικής Διαφάνεια στην Πόλη Ίχνη του Παλίμψηστου Αστικά Hardscapes Δημόσιος χώρος, φως και αδιαφάνεια Άυλα Δίκτυα Διαφάνεια και Οργανωτικές Διατάξεις Παιδαγωγικό αποτέλεσμα και Συλλογικές Αρχές Ψηφιακά Δίκτυα Τεχνολογία και Πολιτισμός Δεοντολογία και Λήψη Αποφάσεων Διαφάνεια και Πολιτικές Πολιτική και Λήψη Αποφάσεων Μύθοι Διαφάνειας.

Πληροφορίες: icta2016@ arch.auth.gr, http:// icta2016.web.auth.gr/

 

tee.gr

Σχολιάστε το άρθρο...

2_Metrica - Μετρητικά συστήματα ακριβείας Α.Ε.Ε. 2_JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.