4ο Διεθνές Συνέδριο Αρχιτεκτονικής και Διαφάνειας «Emerging Complexities»

Ο Ε’ Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Τεχνολογίας του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ διοργανώνει το τέταρτο διεθνές συνέδριο Αρχιτεκτονικής και Διαφάνειας με τίτλο «Emerging Complexities» από 02.11-04.11.2016 στο Κτίριο της Επιτροπής Ερευνών, 3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αναγνωρίζοντας ότι η σημασία της Διαφάνειας ήταν ανέκαθεν ιδρυτικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής σύλληψης, διαδικασίας και κατασκευής και ότι στις μέρες μας ο ρόλος της έχει διευρυνθεί σημαντικά αποκτώντας σύνθετα χαρακτηριστικά ενός εργαλείου έρευνας, μεθοδολογίας, πειραματισμού και δημιουργικής αναζήτησης τόσο σε πεδία αναλογικά όσο και ψηφιακά, τεχνολογικά ή διαδραστικά, η φετινή θεματική του Emerging Complexities προσφέρει μια σκηνή διεπιστημονικής συζήτησης πάνω στους παλιούς αλλά και τους νέους, αναδυόμενους ρόλους που μπορεί να διαδραματίσει η Διαφάνεια σε σχέση με την Αρχιτεκτονική, τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Σχολιάστε το άρθρο...

2_Metrica - Μετρητικά συστήματα ακριβείας Α.Ε.Ε. 2_JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.