Βαρύ πρόστιμο €2 εκατομμυρίων σε αρχιτεκτονικό γραφείο στη Λευκωσία

Σε αναμμένα κάρβουνα κάθονται εκατοντάδες αρχιτέκτονες ύστερα από την πρωτοφανή, ως προς τις προεκτάσεις της, απόφαση πρωτόδικου δικαστηρίου να επιδικάσει αποζημιώσεις σχεδόν €2 εκατ. εναντίον μεγάλου αρχιτεκτονικού γραφείου, στο πλαίσιο αστικής αγωγής που καταχώρησε επιχειρηματίας ο οποίος έκτισε κτήριο σε γη της Μονής Κύκκου την οποία (γη) νοίκιασε μακροχρόνια.

Η ανησυχία έγκειται στο ότι ο κάθε αρχιτέκτονας κινδυνεύει πλέον να κληθεί να καταβάλει αποζημιώσεις σε περίπτωση που οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης κτηρίου προσφύγει ενώπιον της Δικαιοσύνης, υποστηρίζοντας ότι ο αρχιτέκτονας δεν έκανε καλά τη δουλειά του ή συνέτεινε σε καθυστερήσεις που επέφεραν κόστος στον ιδιοκτήτη κ.λπ. Οι αρχιτέκτονες αναμένουν με αγωνία την έκβαση της έφεσης την οποία θα καταχωρήσει το αρχιτεκτονικό γραφείο στο Ανώτατο προσβάλλοντας την απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου.

Στην προκειμένη περίπτωση, η αγωγή καταχωρήθηκε στις 22/8/2005 και ο ιδιοκτήτης κτηρίου διεκδίκησε αποζημιώσεις πέραν των €5 εκατ. (€5.240.059) για τις ζημιές, όπως υποστήριξε, που υπέστη από την κατάρρευση ενός κλιμακοστασίου στην υπό ανέγερση οικοδομή του, την επίβλεψη της οποίας είχε αναλάβει το συγκεκριμένο αρχιτεκτονικό γραφείο.

Ο ενοικιαστής του κτηρίου απέδωσε στους αρχιτέκτονες επαγγελματική αμέλεια, τόσο στην ετοιμασία των αρχιτεκτονικών σχεδίων της οικοδομής όσο και στην ορθή επίβλεψη του έργου, καθώς και στην επιλογή ικανού εργολάβου για την εκτέλεση του έργου.

Αποτέλεσμα των κατ’ ισχυρισμόν αμελών πράξεων και παραλείψεων των εναγομένων ήταν η κατάρρευση ενός εξωτερικού κλιμακοστασίου, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό δύο εργατών και την αναστολή των εργασιών για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο ενοικιαστής υποστήριξε, επίσης, πως χρειάστηκε να κατεδαφιστεί το δεύτερο κλιμακοστάσιο, το οποίο παρουσίαζε τα ίδια τεχνικά προβλήματα.

Οι αρχιτέκτονες αρνήθηκαν τις αξιώσεις του ενοικιαστή, υποστηρίζοντας ότι εκτέλεσαν όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν στον μέγιστο βαθμό ικανότητας και επιμέλειας. Επιπρόσθετα, ισχυρίστηκαν πως η ευθύνη για όλα τα προβλήματα που παρουσίασε η οικοδομή βαραίνει την εταιρεία του ιδιοκτήτη ή τους υπαλλήλους της ή και τους εργολάβους που διόρισε η ιδιοκτήτρια εταιρεία.
Το έργο ανατέθηκε σε εργοληπτική εταιρεία έναντι 1.160.836,50 λιρών Κύπρου. Όπως αναφέρεται στην απόφαση του δικαστηρίου, τον Δεκέμβριο του 2001, η ενάγουσα συμφώνησε με τους εναγόμενους (αρχιτέκτονες) όπως οι τελευταίοι αναλάβουν την ετοιμασία των αρχιτεκτονικών σχεδίων και την επίβλεψη της οικοδομής που θα ανήγειρε η ενάγουσα στο επίδικο ακίνητο, η οποία θα αποτελείτο από καταστήματα και διαμερίσματα.
Η ενάγουσα εταιρεία υπεστήριξε πως είχε πάντοτε υπόψη της να εκμεταλλευθεί το έργο για να έχει οικονομικά οφέλη και για τον σκοπό αυτό πέτυχε τη συνομολόγηση διάφορων συμφωνιών για την ενοικίαση των καταστημάτων, με σημαντικότερη την υπογραφή συμφωνίας με το Υπουργείο Γεωργίας ημερ. 20.6.2003 για ενοικίαση του 1ου ορόφου του κτηρίου για περίοδο 7 ετών, με εξασφαλισμένα εισοδήματα ύψους Λ.Κ.890.000.
Όπως κατέθεσε μάρτυρας της πλευράς του επιχειρηματία που ανήγειρε το κτήριο, στις 25/9/2004, ενώ κατευθυνόταν στο εργοτάξιο, ειδοποιήθηκε ότι έγινε θανατηφόρο ατύχημα. Φθάνοντας στο εργοτάξιο είδε ότι είχε καταρρεύσει το νότιο εξωτερικό κλιμακοστάσιο και υπήρχε καταπλακωμένος ένας εργάτης.
Συναντήθηκε ακολούθως με τους αρχιτέκτονες και με έκπληξή του ενημερώθηκε από εκπρόσωπό τους πως ο λόγος της κατάρρευσης του κλιμακοστασίου ήταν ότι δεν είχαν κατασκευαστεί συγκεκριμένοι δοκοί. Τον ενημέρωσαν, επίσης, πως οι δοκοί δεν υπήρχαν ούτε στο κλιμακοστάσιο που βρισκόταν στη βόρεια εξωτερική πλευρά του κτηρίου και θα έπρεπε και εκείνο να κατεδαφιστεί, όπως και έγινε. Στις 27/1/2005 οι αρχιτέκτονες παραιτήθηκαν από αρχιτέκτονες-μηχανικοί και επιβλέποντες του έργου.
Ο επιχειρηματίας που κέρδισε τη δίκη υποστήριξε ότι πλήρωσε ενοίκια ύψους €556.787,08 στην Ιερά Μονή Κύκκου για την περίοδο 25/9/2004 μέχρι τον Οκτώβριο του έτους 2006 που ολοκληρώθηκε η οικοδομή, χωρίς να μπορεί να την εκμεταλλεύεται. Υποστήριξε, επίσης, πως με βάση τη συμφωνία με τους αρχιτέκτονες το έργο έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί μέχρι την 31/10/2004.
Παράλληλα υποστήριξε πως απώλεσε ενοίκια συνολικού ύψους €3.859,324 με βάση τις συμφωνίες ενοικίασης με το Υπουργείο Γεωργίας και τους άλλους ενοικιαστές, οι οποίοι τερμάτισαν τις συμφωνίες, μετά από την κατάρρευση του κλιμακοστασίου και την καθυστέρηση αποπεράτωσης του κτηρίου.
Σημειώνεται ότι εκ των μετόχων του αρχιτεκτονικού γραφείου κατέθεσε ενώπιον του δικαστηρίου ότι το γραφείο του καταχώρισε αγωγή εναντίον του επιχειρηματία για τις αμοιβές του γραφείου και εκ συμφώνου κατέληξαν στην καταβολή από μέρους του επιχειρηματία €430.583,20 με 5,5% για τις αμοιβές του αρχιτεκτονικού γραφείου.
Σε σχέση με τα γεγονότα της υπόθεσης, ο ίδιος μέτοχος του αρχιτεκτονικού γραφείου υποστήριξε πως αυτός και το γραφείο του επέδειξαν επαγγελματισμό κάτω από ιδιάζουσες συνθήκες και χωρίς να πληρώνονται. Για το ζήτημα της κατάρρευσης του κλιμακοστασίου επικαλέστηκε το πόρισμα της ερευνητικής επιτροπής το οποίο, όπως υπέδειξε, «μιλά από μόνο του».
Τέλος, κατέθεσε ότι το κλιμακοστάσιο κατασκευάστηκε την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών που ήταν κλειστό το γραφείο τους, γι’ αυτό και δεν έγινε αντιληπτή η παράλειψη κατασκευής της δοκού προηγουμένως.
Αποζημιώσεις που επιδικάστηκαν
Στην απόφαση του το Δικαστήριο αποδεχόμενο τις θέσεις του ενοικιαστή της γης και ιδιοκτήτη του κτηρίου, ανέφερε και τα εξής:
Συνοψίζοντας, η ενάγουσα εταιρεία δικαιούται σε απόφαση για τα ακόλουθα:
● Για το ποσό των €410.567,80 που αντιστοιχεί με τα έξοδα που έχει υποστεί για την αποκατάσταση/επιδιόρθωση των ζημιών που προκλήθηκαν στην οικοδομή, λόγω της ελαττωματικής κατασκευής των δυο κλιμακοστασίων και της κατάρρευσης του ενός.
● Για το ποσό των €556.787,08 που αντιστοιχεί με τα ενοίκια που κατέβαλε στους ιδιοκτήτες του επίδικου ακινήτου, κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2004-Οκτωβρίου 2006.
● Για το ποσό των €855.394,23 που αντιστοιχεί με τα ενοίκια που απώλεσε κατά την πιο πάνω περίοδο.
● Για το ποσό των €42.608,24 για τα έξοδα αποζημίωσης των οικογενειών των θυμάτων και τα παρεμφερή έξοδα για τη μεταφορά των σορών τους.
Ενόψει των ανωτέρω, εκδίδεται απόφαση υπέρ της ενάγουσας και εναντίον των εναγομένων από κοινού και/ή κεχωρισμένα, για το ποσό των €1.865.357,35 με νόμιμο τόκο και έξοδα.

Βάσος Bασιλείου

 

philenews.com

Σχολιάστε το άρθρο...

2_Metrica - Μετρητικά συστήματα ακριβείας Α.Ε.Ε. 2_JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.