Σε ΦΕΚ ο νέος χωρικός σχεδιασμός, οι αλλαγές των ενεργειακών επιθεωρήσεων, του Ν. 4178/2013 (κ.ά.)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 241Α’/23-12-2016  ο Nόμος 4447/2016 “Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις“, που περιλαμβάνει και αλλαγές των ενεργειακών επιθεωρήσεων, του Ν. 4178/2013 κ.ά.

 

Μπορείτε να δείτε το πλήρες ΦΕΚ εδώ.

Σχολιάστε το άρθρο...

2_Metrica - Μετρητικά συστήματα ακριβείας Α.Ε.Ε. 2_JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.