Υποχώρησε η οικοδομική δραστηριότητα τον Οκτώβριο 2016

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) εξέδωσε Δελτίο Τύπου με τα προσωρινά στοιχεία, για το μήνα Οκτώβριο 2016, της Έρευνας Οικοδομικής Δραστηριότητας. Ειδικότερα, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας), κατά τον μήνα Οκτώβριο 2016, στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.061 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 195,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 758,9 χιλιάδες m3όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 5,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 14,1% στην επιφάνεια και κατά 14,8% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά το μήνα Οκτώβριο 2016 ανήλθαν σε 1.052 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 182,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 694,0 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 7,4% στην επιφάνεια και κατά 5,7% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Οκτώβριο 2016, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 9 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 12,7 χιλιάδες m2επιφάνειας και 64,9 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Οκτώβριο 2016, ήταν 8,6%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Νοέμβριο 2015 έως τον Οκτώβριο 2016, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 12.516 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.446,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 11.032,6 χιλιάδες m3 όγκου.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Νοεμβρίου 2014-Οκτωβρίου 2015 παρατηρήθηκε μείωση κατά 4,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 10,0% στην επιφάνεια και κατά 22,1% στον όγκο. Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Νοεμβρίου 2015-Οκτωβρίου 2016, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 4,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 2,7% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 1,2% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Νοεμβρίου 2014-Οκτωβρίου 2015.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 4,6%. Το δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2016, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 6,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 14,3% στην επιφάνεια και κατά 30,9% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο δεκάμηνο του έτους 2015.

Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 6,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 5,6% στην επιφάνεια και κατά 5,1% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2015.

ypodomes.com

 

Σχολιάστε το άρθρο...

2_Metrica - Μετρητικά συστήματα ακριβείας Α.Ε.Ε. 2_JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.