Αρμόδια όργανα ελέγχου κατασκευών εκκλησιαστικών ακινήτων

Έγγραφο ΥΠΕΝ με αρ. πρωτ. οικ. 20777/26-4-2017 “Αρμόδια όργανα ελέγχου κατασκευών εκκλησιαστικών ακινήτων του Ν. 590/77.”

Σχολιάστε το άρθρο...

2_Metrica - Μετρητικά συστήματα ακριβείας Α.Ε.Ε. 2_JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.