Ενέργεια: Τι θα φέρει ο στόχος 30% στην οικονομία

Η αναβάθμιση του ευρωπαϊκού στόχου από 27% σε 30% για την ενεργειακή απόδοση μέχρι το 2030 αναμένεται να δημιουργήσει, σύμφωνα με κοινοτικές πηγές, 400.000 νέες θέσεις εργασίας, 0,4% αύξηση του ΑΕΠ, 12% μείωση των εισαγωγών φυσικού αερίου και 70 δις. ευρώ εξοικονόμηση από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όπως είναι γνωστό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει το στόχο 30% ο οποίος έχει χαρακτηριστεί από αρκετά κράτη και φορείς της αγοράς αρκετά «φιλόδοξος» και δύσκολα επιτεύξιμος και το Ευρωκοινοβούλιο εργάζεται προκειμένου στις αρχές του 2018 να έχουμε τις αναθεωρημένες οδηγίες.

 

Όπως αναφέρουν κοινοτικές πηγές, «ο στόχος είναι σαφώς υψηλός αλλά σκοπός είναι η ΕΕ να είναι η πρώτη παγκοσμίως όσον αφορά στην λήψη πρωτοβουλιών για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής». Προς αυτή την κατεύθυνση γίνεται ένας επανασχεδιασμός της αγοράς ενέργειας και αναδιατυπώνονται οι κανονισμοί για την ηλεκτρική ενέργεια και τη λειτουργία του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) ενώ εισάγονται νέοι κανονισμοί ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων.

Σύμφωνα με παράγοντες της ελληνικής αγοράς, για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι απαιτείται επαρκής χρηματοδοτική στήριξη και ευέλικτο ρυθμιστικό πλαίσιο. Η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη εκφράσει ότι είναι θετική-σε γενικές γραμμές- απέναντι στις προτάσεις της Κομισιόν για το χειμερινό πακέτο ενώ διαφοροποιεί τη θέση της σε θέματα όπως είναι ο τρόπος συμμετοχής/αποζημίωσης που αφορά στις ΑΠΕ ενώ ευθυγραμμίζεται με τις αλλαγές που προβλέπονται για την αγορά ηλεκτρισμού τονίζοντας επανειλημμένως ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στο προσιτό κόστος για τους καταναλωτές και την ασφάλεια εφοδιασμού.

Τον Ιούνιο το νομοσχέδιο για τις ενεργειακές κοινότητες

Το υπουργείο Ενέργειας καταθέτει μέσα στον Ιούνιο νομοσχέδιο για τη δημιουργία του πλαισίου των ενεργειακών κοινοτήτων, κάτι που ανταποκρίνεται και στις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας.

Πρόκειται για συνεταιρισμούς και άλλες πρωτοβουλίες τοπικών κοινωνιών, που στοχεύουν στην προώθηση της παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας κυρίως από ανανεώσιμες πηγές και την ενεργειακή απόδοση . Οι ενεργειακές κοινότητες δεν αποτελούν κάτι νέο: Στην Ολλανδία ενεργειακές κοινότητες αιολικής ενέργειας εμφανίστηκαν από τη δεκαετία του 1980, στη Γερμανία υπάρχουν πάνω από έναν αιώνα, στη Δανία λειτουργούν ήδη από τη δεκαετία του 1970 (εποχή της πετρελαϊκής κρίσης) περιφερειακά δίκτυα θέρμανσης και συνεταιρισμοί παραγωγής αιολικής ενέργειας).

Σημειώνεται ότι ο δεσμευτικός στόχος περιλαμβάνεται στο «Χειμερινό Πακέτο» της ΕΕ , τα οποίο προβλέπει μέτρα και παρεμβάσεις για την ενέργεια και το κλίμα με προτεραιότητα  τη χρήση των ΑΠΕ, την ενεργειακή ασφάλεια, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, μια πιο δίκαιη τιμολόγηση για τους καταναλωτές και την προώθηση της ανάπτυξης με νέες επενδύσεις και δημιουργία θέσεων εργασίας.

Μεταξύ άλλων προβλέπει την μείωση κατά 40% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2030 και 27% ενέργεια η οποία θα προέρχεται από ΑΠΕ.

Πένη Χαλάτση

insider.gr

Σχολιάστε το άρθρο...

2_Metrica - Μετρητικά συστήματα ακριβείας Α.Ε.Ε. 2_JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.