Θέσεις εργασίας Μηχανικών

Εταιρεία με έδρα την Αθήνα, ζητά για πλήρη απασχόληση Hλεκτρολόγο / ή Μηχανολόγο Μηχανικό τουλάχιστον 5ετούς τουλάχιστον εμπειρίας . Απαιτείται εμπειρία στην μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων, άριστη γνώση 4Μ, AUTOCAD, κατασκευής και κοστολόγησης Η/Μ εγκαταστάσεων . Πολύ καλό επίπεδο στην αγγλική γλωσσα (γραπτά) θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. Επικοινωνια- αποστολη βιογραφικων: e-mail:info@entekton.gr(link sends e-mail)

Από τεχνική εταιρεία 4ης τάξης ζητείται ηλεκτρολογος μηχανικος και ηλεκτρολογος εργοδηγος , με εργοταξιακή εμπειρία για συντονισμό κατασκευών και επιμετρήσεις, σε ενεργειακά έργα (μονάδες παραγωγής της ΔΕΗ – Υ/Σ). Βιογραφικά: technical.company.gr@gmail.com(link sends e-mail)

Η ΕΠΤΑ Α.Ε. Σύμβουλοι Μελετητές αναζητεί συνεργασία με Μηχανολόγο/Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΑΕΙ με 5ετή εμπειρία σε Η/Μ- Ενεργειακές Μελέτες Δημοσίων Έργων ή/και Προγράμματα Ενεργειακής Απόδοσης. Απαιτείται άριστη γνώση της Αγγλικής και γνώση CAD. Επιθυμητή εμπειρία σε προγράμματα ΕΣΠΑ/αναπτυξιακά/ερευνητικά ή Ευρωπαϊκά(ΗΟRΙΖΟΝ, LIFE ,INTERREG κα). Αποστολή cv στο info@epta.gr(link sends e-mail), Τηλ 210 6086300.

Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αγ. Παρασκευή αναζητά αρχιτέκτονα με άριστη γνώση της πολεοδομικής νομοθεσίας, των διατάξεων του Ν. 4178/13 και πιστοποιημένη γνώση τρισδιάστατων σχεδιαστικών προγραμμάτων. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail dcon@tee.gr

Εταιρεία με έδρα την Αθήνα, ζητά για πλήρη απασχόληση Hλεκτρολόγο / ή Μηχανολόγο Μηχανικό τουλάχιστον 5ετούς τουλάχιστον εμπειρίας . Απαιτείται εμπειρία στην μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων, άριστη γνώση 4Μ, AUTOCAD, κατασκευής και κοστολόγησης Η/Μ εγκαταστάσεων . Πολύ καλό επίπεδο στην αγγλική γλωσσα (γραπτά) θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. Επικοινωνια- αποστολη βιογραφικων: e-mail:info@entekton.gr(link sends e-mail)

Από τεχνική εταιρεία 4ης τάξης ζητείται ηλεκτρολογος μηχανικος και ηλεκτρολογος εργοδηγος , με εργοταξιακή εμπειρία για συντονισμό κατασκευών και επιμετρήσεις, σε ενεργειακά έργα (μονάδες παραγωγής της ΔΕΗ – Υ/Σ). Βιογραφικά: technical.company.gr@gmail.com(link sends e-mail)

Η ΕΠΤΑ Α.Ε. Σύμβουλοι Μελετητές αναζητεί συνεργασία με Μηχανολόγο/Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΑΕΙ με 5ετή εμπειρία σε Η/Μ- Ενεργειακές Μελέτες Δημοσίων Έργων ή/και Προγράμματα Ενεργειακής Απόδοσης. Απαιτείται άριστη γνώση της Αγγλικής και γνώση CAD. Επιθυμητή εμπειρία σε προγράμματα ΕΣΠΑ/αναπτυξιακά/ερευνητικά ή Ευρωπαϊκά(ΗΟRΙΖΟΝ, LIFE ,INTERREG κα). Αποστολή cv στο info@epta.gr(link sends e-mail), Τηλ 210 6086300.

Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αγ. Παρασκευή αναζητά αρχιτέκτονα με άριστη γνώση της πολεοδομικής νομοθεσίας, των διατάξεων του Ν. 4178/13 και πιστοποιημένη γνώση τρισδιάστατων σχεδιαστικών προγραμμάτων. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail dcon@tee.gr

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διαρκείας 3 μηνών και όχι πέραν της 20/12/2017, ως ακολούθως:1 ΠΕ Αρχαιολόγος, 1 ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός
6 ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 07/06/2017-13/06/2017. Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Τηλέφωνο:  27310 81128, 27310 28503. Προκήρυξη.

career.duth.gr

Σχολιάστε το άρθρο...

2_Metrica - Μετρητικά συστήματα ακριβείας Α.Ε.Ε. 2_JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.