Θέσεις εργασίας Μηχανικών

Τεχνική Εταιρεία ζητά Μηχανικό Π.Ε. ή Τ.Ε. με πολύ καλή γνώση Η/Υ (Autocad, Excel, Word), με εμπειρία στην σύνταξη Λογαριασμών, ΠΠΑΕ και Επιμετρήσεων για εργασία σε εργοτάξιο εκτός Αθηνών. Αποστολή βιογραφικών: tsirgelis@yahoo.com(link sends e-mail)

Τεχνική Εταιρεία ζητά Μηχανικό (Εργοταξιάρχη) με μεγάλη εμπειρία στην οργάνωση, εκτέλεση και κοστολόγηση Οικοδομικών έργων και συγκεκριμένα στην κατασκευή Ξενοδοχείων, για να αναλάβει έργο εκτός Αθηνών. Αποστολή βιογραφικών: tsirgelis@yahoo.com(link sends e-mail)

Τεχνική Εταιρεία στην Αθήνα ζητά να προσλάβει για εργασία πλήρους απασχόλησης Αρχιτέκτονα ή Σχεδιαστή / Σχεδιάστρια Autocad με εμπειρία στο αρχιτεκτονικό σχέδιο και καλή γνώση MS OFFICE. Γνώσεις 3D σχεδιασμού θα εκτιμηθούν. Αποστολή βιογραφικών: tsirgelis@yahoo.com(link sends e-mail)

Zητείται γραμματέας για γραμματειακή υποστήριξη. Απαραίτητη προϋπόθεση η προγενέστερη εμπειρία σε τεχνική εταιρία και άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. Αποστολή βιογραφικού στα Αγγλικά με φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση ptssconsultancy.info@gmail.com(link sends e-mail).

Zητείται Πολιτικός Μηχ/κός Δομικών έργων για απασχόληση 3 ημερών εβδομαδιαίως ( Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή ) στην Μάνδρα Αττικής. Απαραίτητη προϋπόθεση η προγενέστερη εμπειρία και η άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. Αποστολή βιογραφικού στα Αγγλικά με φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση ptssconsultancy.info@gmail.com(link sends e-mail).

Zητείται Πολιτικός Μηχ/κός – Περιβαλλοντολόγος με εξειδίκευση σε βιώσιμη ανάπτυξη (Sustainability ) για απασχόληση 3 ημερών εβδομαδιαίως ( Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή ) στην Μάνδρα Αττικής. Απαραίτητη προϋπόθεση η προγενέστερη εμπειρία και η άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. Αποστολή βιογραφικού στα Αγγλικά με φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση ptssconsultancy.info@gmail.com(link sends e-mail)

Zητείται Μηχανολόγος Μηχανικός για απασχόληση 3 ημερών εβδομαδιαίως ( Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή ) στην Μάνδρα Αττικής. Απαραίτητη προϋπόθεση η προγενέστερη εμπειρία σε έργα καυσίμων ( Oil and Gas ) καθώς και η άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. Αποστολή βιογραφικού στα Αγγλικά με φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση ptssconsultancy.info@gmail.com(link sends e-mail)

Από τεχνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα και αντικείμενο την κατασκευή δημοσίων έργων, ζητείται πολ. μηχανικός ή πολ. μηχανικός Τ.Ε. Απαραίτητη η εμπειρία στην διαδικασία δημοπράτησης και προκοστολόγισης δημοσίων έργων. Αποστείλατε βιογραφικό στο info@lithos-sa.gr(link sends e-mail) τηλ 2102387532

Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αγ. Παρασκευή αναζητά αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό για συνεργασία. Επιθυμητή η γνώση πολεοδομικής νομοθεσίας, διατάξεων του Ν. 4178/13 και τρισδιάστατων σχεδιαστικών προγραμμάτων. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail dcon@tee.

Ζητειται μηχανολογος ή ηλεκτρολογος μηχανικος για θεση γραφειου σε ΕΞ.Υ.Π.Π. και καλυψη ωρων τεχνικου ασφαλειας, με 5ετη εμπειρια, για Αθηνα. Αποστολη βιογραφικου: info@tzovaras.gr(link sends e-mail)

Ζητείται Χημικός Μηχανικός με εμπειρία σε βιολογικούς καθαρισμούς. Αποστείλατε cv στο info@3-k.gr(link sends e-mail)

Γραμματέας ζητείται από ανώνυμη τεχνική εταιρεία μελετών με καλή γνώση αγγλικών και Η/Υ (MS Office). Βιογραφικά στο : firm.humanres@gmail.com(link sends e-mail)

Τεχνική εταιρεία με έδρα την Πάτρα, ζητά Πολιτικό Μηχανικό με αποδεδειγμένη εμπειρία ως ΄΄Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής Έργου ή εργοδηγός, σε ιδιωτικά και δημόσια έργα. Προσόντα: Δίπλωμα ΑΕΙ, προϋπηρεσία 5 και πλέον έτη, άριστη γνώση Αγγλικών ή Γερμανικών, γνώση Autocad – MsOffice, δυνατότητα παραμονής εκτός Νομού. Βιογραφικά στο : cv.ergodigos@gmail.com(link sends e-mail)

Διεθνής τεχνική εταιρία αναζητά σχεδιάστρια με άριστη γνώση AutoCAD. Εμπειρία σε 3D σχεδιασμό, Revit, Logikal, Solidworks και σε κατασκευές αλουμίνιου, υαλοπετασμάτων, κουφωμάτων και εξωτερικών επενδύσεων θεωρείται plus. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών, Γερμανικών ή Γαλλικών. Αποστολή βιογραφικών στο career@glasscon.com(link sends e-mail).

Ζητούνται από τεχνική εταιρεία Πολιτικός Μηχανικός & Πολιτικός Μηχανικός Έργων υποδομής & εργοδηγός με σχετική εμπειρία για την εκτέλεση έργων της εταιρείας στην Νεάπολη Λακωνίας. email:ktheodo3@gmail.com(link sends e-mail)

Σύμβουλος-Μηχανικός σε θέματα Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού για το έργο SE4All της EE στην Ανατολική και Δυτική Αφρική Ελάχιστη προϋπηρεσία 7 χρόνια σε ενεργειακά έργα χρηματοδοτούμενα από ΕΕ ή άλλους Δ.Ο.Ο..΄Εμπειρία σε θέματα Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού, συγγραφή τεχνικών αναφορών. Άριστη γνώση Αγγλικής και MSOffice. Αποστολή βιογραφικών στα Αγγλικά sophia.peppa@hcl-consultants.com(link sends e-mail)

Σύμβουλος-Μηχανικός σε θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια για το έργο SE4All της EE στην Ανατολική και Δυτική Αφρική. Ελάχιστη προϋπηρεσία 7 χρόνια σε ενεργειακά έργα χρηματοδοτούμενα από ΕΕ ή άλλους Δ.Ο.Ο.. Εμπειρία σε κτιριακές εφαρμογές, αστικό σχεδιασμό, συγγραφή τεχνικών αναφορών. Άριστη γνώση Αγγλικής και MSOffice. Αποστολή βιογραφικών στα Αγγλικά sophia.peppa@hcl-consultants.com(link sends e-mail)

Σύμβουλος-Μηχανικός σε θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας Διεργασιών για το έργο SE4All της EE στην Ανατολική και Δυτική Αφρική Ελάχιστη προϋπηρεσία 7 χρόνια σε ενεργειακά έργα χρηματοδοτούμενα από ΕΕ ή άλλους Δ.Ο.Ο. Εμπειρία σε βιομηχανικές εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας, συγγραφή τεχνικών αναφορών. Άριστη γνώση Αγγλικής και MSOffice. Αποστολή βιογραφικών στα Αγγλικά sophia.peppa@hcl-consultants.com(link sends e-mail)

Σύμβουλος-Μηχανικός σε θέματα ΑΠΕ για το έργο SE4All της EE στην Ανατολική και Δυτική Αφρική Ελάχιστη προϋπηρεσία 7 χρόνια σε ενεργειακά έργα χρηματοδοτούμενα από ΕΕ ή άλλους Δ.Ο.Ο.. Εμπειρία σε διασυνδεδεμένα και αυτόνομα συστήματα ΑΠΕ, προετοιμασία και συγγραφή τεχνο-οικονομικών μελετών. Άριστη Γνώση Αγγλικής και MSOffice. Αποστολή βιογραφικών στα Αγγλικά sophia.peppa@hcl-consultants.com(link sends e-mail)

Η Management Force ζητεί συνεργασία με Μηχανολόγο Μηχανικό για Σύμβουλο Διαχείρισης Ασφάλειας Βιομηχανίας και Διεργασιών Απαραίτητα: Τριετής εμπειρία στην ασφάλεια, Αγγλικά. Επιθυμητά: Πτυχίο στην ασφάλεια, 2η γλώσσα Email: secretariat@mforsafety.com(link sends e-mail) (Κωδ.PSSR)

Η Management Force ζητεί Σύμβουλο Διαχείρισης Ασφάλειας με σχετική εμπειρία σε μελέτες επικινδυνότητας εγκαταστάσεων/διεργασιών και συστήματα διαχείρισης ασφάλειας & υγείας. E: secretariat@mforsafety.com(link sends e-mail) (Κωδ.SPSR)

career.duth.g

 

 

Σχολιάστε το άρθρο...

2_Metrica - Μετρητικά συστήματα ακριβείας Α.Ε.Ε. 2_JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.