Οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες για την Αειφόρο Ενέργεια και οι νέοι όροι και προϋποθέσεις για το νέο «εξοικονομώ κατ’οίκον»

Τι ειπώθηκε την δεύτερη ημέρα των εργασιών στην διημερίδα του ΤΕΕ για την Εξοικονόμηση Ενέργειας

Οι πόροι για τον τομέα της ενέργειας, προέρχονται από το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», το ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και από τα ΕΠ των Περιφερειών και ανέρχονται σε 1,23 δις € (συνολική δημόσια δαπάνη), από τα οποία τα 587,2 εκ. € αφορούν σε δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας και τα 118,8 εκ. € σε δράσεις αξιοποίησης ΑΠΕ.

Αυτά τόνισε η Ιωάννα Νίκου, προϊσταμένη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας αναπτύσσοντας στην διημερίδα του ΤΕΕ εισήγηση με θέμα: «χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια». Η κ. Νίκου τόνισε ότι οι δράσεις που θα υλοποιηθούν αφορούν, μεταξύ άλλων, σε ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών (Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ) και δημοσίων κτιρίων και υποδομών, σε βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ΜΜΕ, σε ενίσχυση συστημάτων αποδοτικής τηλεθέρμανσης (με δικαιούχους δήμους, δημοτικές επιχειρήσεις και ενεργειακούς συνεταιρισμούς) και αξιοποίηση ΑΠΕ για κάλυψη θερμικών αναγκών (με δικαιούχους ΜΜΕ όλων των κλάδων).

– Το νέο πρόγραμμα «εξοικονομώ κατ΄οίκον»:

«Το νέο πρόγραμμα θα ξεκινήσει προς το τέλος Σεπτεμβρίου, ενώ ήδη βγήκε ο διαγωνισμός των τραπεζών» σημείωσε η Ι. Νίκου, προϊσταμένη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΕΝ και παρουσιάζοντας τις αλλαγές και τους νέους όρους και προϋποθέσεις, που θα έχει το νέο πρόγραμμα, σε σχέση με το προηγούμενο σημείωσε ότι:

Oι αιτήσεις θα καταθέτονται ηλεκτρονικά και θα παρακολουθούνται σε όλη την διάρκεια και από εκεί θα γίνεται όλη η διαδικασία του προγράμματος, καθώς θέλουμε να μειώσουμε τη γραφειοκρατία. Η νέα πλατφόρμα, δηλαδή το πληροφοριακό σύστημα του
«εξοικονομώ κατ΄οίκον» θα συνδέεται με το σύστημα taxis. Έτσι θα γίνεται διασταύρωση στοιχείων άρα και του ακινήτου και των εισοδημάτων του ιδιοκτήτη. Θα μπαίνει κάποιος στην πλατφόρμα με τους κωδικούς του taxis. Το ακίνητο για να ενταχθεί στο πρόγραμμα θα πρέπει να υφίσταται νόμιμα. Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια θα πρέπει να υπάρχει τακτοποίηση και να υφίσταται νόμιμα το ακίνητο. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμη στο συγκεκριμένο θέμα αλλά το λογικό είναι για να θεωρηθεί το ακίνητο τακτοποιημένο θα πρέπει να είναι αποπληρωμένα τα πρόστιμα τακτοποίησης.

Δεν ζητάμε τη βεβαίωση του μηχανικού αλλά θα υπάρχει κάποιο δικαιολογητικό, ότι δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες στο κτίριο, εφόσον αυτό προκύπτει, δηλαδή έχουμε περισσότερα τετραγωνικά μέτρα δόμησης, που δεν συμφωνούν με την οικοδομική άδεια.
Θα έχουμε ενεργειακή επιθεώρηση και πριν και μετά τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του ακινήτου. Δίνουμε προτεραιότητα ένταξης στο πρόγραμμα στα χαμηλά στρώματα. Τα υψηλότερα εισοδήματα δεν αποκλείονται από το πρόγραμμα. Θα μπορούν να ενταχθούν αλλά θα έχουν μεγαλύτερο ενεργειακό στόχο.

Δεν είναι απαραίτητο το δάνειο, αρά μπορεί κανείς με δικά του χρήματα να βάλει το υπόλοιπο ποσό του επιλέξιμου προϋπολογισμού, εκτός από την επιχορήγηση που θα την βάλει το πρόγραμμα. Οι αιτήσεις θα γίνονται με σειρά προτεραιότητας και εφόσον
είναι εντάξει θα κατατάσσονται με αυτό τον τρόπο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Δεν θα υπάρχουν εκκρεμούσες αιτήσεις στο νέο πρόγραμμα. Αυτό γιατί θα δεσμεύονται χρήματα στο πληροφοριακό σύστημα και εφόσον δεν υπάρχουν χρήματα δεν θα μπορεί να γίνει αίτηση, άρα θα αποφευχθεί να έχουμε περισσότερες αιτήσεις που δεν θα μπορούν να εξυπηρετηθούν.

Το νέο «εξοικονομώ κατ΄οίκον» αναμένεται να καλύψει 35.000 έως 40.000 δικαιούχους ανάλογα με τις παρεμβάσεις που θα γίνουν.

Όσον αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων & υποδομών η κ. Νίκου σημείωσε ότι δίνεται προτεραιότητα σε ενεργοβόρα κτίρια και η επιλογή των κτιρίων γίνεται με βάση τα χαρακτηριστικά τους, όπως χρήση κτιρίου, προφίλ λειτουργίας, παλαιότητα συστημάτων, συνολική επιφάνεια, κατηγορία ενεργειακής απόδοσης, ενώ οι παρεμβάσεις θα πρέπει να ξεπερνούν τα ελάχιστα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης. Για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων η εκπρόσωπος του
ΥΠΕΝ σημείωσε ότι αυτές αφορούν σε:

Παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος.

Παρεμβάσεις σε συστήματα εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και συστήματα παραγωγής και διανομής θερμικής ενέργειας .

Αναβάθμιση ή και ένταξη νέων υλικών και εξοπλισμού για τη μείωση των απωλειών ενέργειας.

Αναβάθμιση εξοπλισμού φωτισμού.

Εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας.

Επίσης οι παρεμβάσεις στα κτίρια θα πρέπει να ξεπερνούν τα ελάχιστα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης.

-Οι πόροι:

Παρουσιάζοντας αναλυτικά τους πόρους για τον τομέα της ενέργειας κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014- 2020, η εκπρόσωπος του ΥΠΕΝ σημείωσε ότι αυτοί αφορούν: το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ύψους 758 εκ. €, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη ύψους 73 εκ. € και τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα ύψος 392 εκ. €. Το σύνολο δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται σε 1,23 δις €, η οποία κατανέμεται ως εξής: Ηλεκτρισμός: 211 εκ. €, ΑΠΕ: 118,8 εκ. €, ΣΗΘΥΑ: 38,6 εκ. €, Φυσικό Αέριο: 210,50 εκ. € , Έξυπνοι Μετρητές: 59 εκ. €, Εξοικονόμηση Ενέργειας: 587,2 εκ. € εκ των οποίων Κατοικίες: 292,2 εκ. €, Δημόσια κτίρια: 245 εκ. €, ΜΜΕ: 50 εκ. €.

Οι Κύριες επενδυτικές προτεραιότητες, είναι: Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων και επιχειρήσεων (κατοικίες, γραφεία,δημόσια κτίρια, κλπ.) Ενεργειακές υποδομές: Ενίσχυση δικτύων μεταφοράς & διανομής ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου
Εγκατάσταση ευφυών συστημάτων μέτρησης ενέργειας. Προώθηση των ΑΠΕ και της ΣΗΘΥΑ.

 

tee.gr

Σχολιάστε το άρθρο...

2_Metrica - Μετρητικά συστήματα ακριβείας Α.Ε.Ε. 2_JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.