Σε ΦΕΚ η “Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων”

Σε ΦΕΚ (2367Β/12-07-2017) η “Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων”.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ

Σχολιάστε το άρθρο...

2_Metrica - Μετρητικά συστήματα ακριβείας Α.Ε.Ε. 2_JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.