Δ.Θεσσαλονίκης: Περιβαλλοντική εκδήλωση στο πλαίσιο της 82ης Δ.Ε.Θ.

Περιβαλλοντική εκδήλωση στο πλαίσιο της 82ης ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, κατά την περίοδο 09-17 Σεπτεµβρίου θα πραγματοποιήσει ο δήμος Θεσσαλονίκης.

Η εκδήλωση, η οποία αναμένεται να λάβει την έγκριση από το δημοτικό συμβούλιο μετά από εισήγηση του γενικού γραμματέα του δήμου Θωμά Ψαρρά, θα περιλαμβάνει ηµερίδες σχετικά με τα ρεύµατα ανακύκλωσης υλικών και διαχείρισης αστικών αποβλήτων.

Επίσης, διαδραστικά εργαστήρια (workshops) και κατασκευές µε ανακυκλώσιµα υλικά για ενήλικες και παιδιά.

Στην περιβαλλοντική εκδήλωση θα πραγματοποιηθούν εκθέσεις εικαστικών δηµιουργιών µε βάση ανακυκλωµένα υλικά, ενώ θα λάβουν χώρα και εκδηλώσεις µε τις δράσεις της ∆ιαχείρισης του Αστικού Περιβάλλοντος του ∆ήµου Θεσσαλονίκης.

Μέσα από τις δράσεις, όπως σημειώνεται από τη δημοτική αρχή, οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις υπηρεσίες του ∆ήµου Θεσ/νίκης που ασχολούνται µε την ανακύκλωση και το περιβάλλον, καθώς και τη δράση που αυτές αναπτύσσουν κατά τη διάρκεια του έτους προς αυτή την κατεύθυνση.

voria.gr

Σχολιάστε το άρθρο...

2_Metrica - Μετρητικά συστήματα ακριβείας Α.Ε.Ε. 2_JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.