Θέσεις Εργασίας Μηχανικών

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρ’ονου, έως 31/12/2017 με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 05/09/2017-11/09/2017 Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Τηλέφωνο: 26610 48310

Η εμπορική εταιρεία ΓΥΨΟΜΕΤΑΛ ΑΕ με έδρα το Ν.Ηράκλειο, που δραστηριοποιείται στο χώρο της ξηράς δόμησης και μόνωσης, ζητά μηχανικό για στελέχωση του τεχνικού τμήματος σε θέση που αφορά την εξωτερική θερμομόνωση, για μόνιμη καθημερινή εργασία. Αποστείλατε βιογραφικά στο Kmoustaka@gipsometal.gr(link sends e-mail)

Τεχνική εταιρεία ζητεί αρχιτέκτονα μηχανικό ή πολιτικό μηχανικό (ΑΕΙ – ΤΕΙ), για παρακολούθηση εργοταξίου στη Σαντορίνη, πλήρης απασχόληση. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Αποστολή βιογραφικών hr@liakosarchitects.gr(link sends e-mail)

Ζητείται μηχ/κός με εμπειρία σε έργα κατασκευής λιμνοδεξαμενών προκειμένου να αναλάβει κατ΄ αποκοπή την σύνταξη προμετρήσεων- επιμετρήσεων και νέων τιμών . Αποστολή στοιχείων στο mail: neaodopcre@yahoo.com(link sends e-mail)

Ζητείται μηχανικός Πολιτικός ή Τοπογράφος με 10ετή εμπειρία , ο οποίος να γνωρίζει το πρόγραμμα Anadelta tessera για έργο οδοποιίας στην Κρήτη.Αποστολή βιογραφικών στο mail: neaodopcre@yahoo.com(link sends e-mail) με την ένδειξη κατά την αποστολή ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΡΓΟ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Η εταιρεία ‘Καμχής Συστήματα Σκίασης’ δραστηριοποιείται στην κατασκευή και εγκατάσταση εξειδικευμένων συστημάτων σκίασης (τέντες, πέργκολες, εφελκυόμενες κατασκευές κλπ) και αναζητεί Μηχανολόγο Μηχανικό ο οποίος θα εκπαιδευτεί σε όλα τα συστήματα και στην συνέχεια θα αναλάβει την διαχείρηση των έργων. Για αποστολή βιογραφικού info@kamxis.gr(link sends e-mail)

Κατασκευαστική Εταιρεία ζητά Μηχανολόγο Ηλεκτρολόγο με εμπειρία τουλάχιστον 5-7 έτη. Άριστο χειρισμό Η/Υ (Autocad / MS Office) Εργοταξιακή εμπειρία και άριστη γνώση αγγλικών. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail : info@stefatos.gr(link sends e-mail)

Η εταιρεία Βογιατζόγλου Systems AE ζητά αρχιτέκτονα για Αθήνα. Αρμοδιότητες: μελέτη και σχεδιασμός έργων. Προσόντα: πτυχίο αρχιτέκτονα, 5 έτη εμπειρία τουλάχιστον , άριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (Autocad 3D, 2D, 3D Studio Max,V-Ray, Microstation), εμπειρία εργοταξίου, κριτική σκέψη, ομαδικό πνεύμα. Εμπειρία project management θα αξιολογηθεί θετικά. Βιογραφικά: customer3.ath@voyatzoglou.gr(link sends e-mail).

Ζητείται Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος μηχανικός για εργασία σε μονάδα ανακύκλωσης σε νησιωτική περιοχή. Τα βιογραφικά σημειώματα μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση : jobs@watt.com.gr(link sends e-mail)

Από το γραφείο oikonomidis architects ζητείται αρχιτέκτων με 2ετή-3ετή εργασιακή εμπειρία. Απαιτείται άριστος χειρισμός του autocad, επιθυμητή η καλή γνώση των 3dmax / sketchup. Aποστολή βιογραφικών και δείγματος δουλειάς σε μορφή pdf -max 8MB- στη διεύθυνση: apply@oikoarchitects.gr(link sends e-mail). Ευχαριστούμε πολύ τους ενδιαφερόμενους. Ζητούμε κατανόηση που δεν θα απαντήσουμε σε όλες τις αιτήσεις.

Από το γραφείο oikonomidis architects ζητείται αρχιτέκτων με τουλάχιστον 5ετή εργασιακή εμπειρία. Απαιτείται άριστος χειρισμός του autocad, επιθυμητή η καλή γνώση των 3dmax / sketchup. Αποστολή βιογραφικών και δείγματος δουλειάς σε μορφή pdf -max 8MB- στη διεύθυνση: apply@oikoarchitects.gr(link sends e-mail). Ευχαριστούμε πολύ τους ενδιαφερόμενους. Ζητούμε κατανόηση που δεν θα απαντήσουμε σε όλες τις αιτήσεις.

Η Core SA ενδιαφέρεται για συνεργασία με Μηχανολόγους & Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς. Απαιτείται 3ετής εμπειρία σε ΗΜ μελέτες, εγκαταστάσεις και άριστη γνώση Αγγλικών. Αποστολή βιογραφικών στο hr@core-sa.com(link sends e-mail)

Μηχανολογος μηχανικος, πτυχιούχος ελληνικού πανεπιστημίου, ζητείται για μόνιμη απασχόληση, στη Θεσσαλονίκη, σε ανώνυμη τεχνική εταιρεία συντηρήσεων και ανακαινίσεων καταστημάτων τραπεζών και αλυσίδων λιανικής Τ: 2310 690 376 Email: hr@easyfacilities.com(link sends e-mail)

Zητείται Εργοδηγός για εργασία σε έργο στη Δυτική Μακεδονία. Απαραίτητα προσόντα: 15ετή εργοταξιακή εμπειρία στην κατασκευή σύνθετων κτηριακών έργων. – Βιογραφικά: crestconstruction17@gmail.com(link sends e-mail)

Zητείται Ηλεκτρολόγος/Μηχανολόγος Μηχανικός για εργασία σε έργο στη Δυτική Μακεδονία. Απαραίτητα προσόντα: 15ετή εργοταξιακή εμπειρία στην κατασκευή σύνθετων ΗΜ εγκαταστάσεων κτηριακών έργων, καλή γνώση AutoCAD. – Βιογραφικά: crestconstruction17@gmail.com(link sends e-mail)

Zητείται Αρχιτέκτονας ή Πολιτικός Μηχανικός για εργασία σε έργο στη Δυτική Μακεδονία. Απαραίτητα προσόντα: 15ετή εργοταξιακή εμπειρία στην κατασκευή σύνθετων κτηριακών έργων, καλή γνώση AutoCAD. – Βιογραφικά: crestconstruction17@gmail.com(link sends e-mail)

Από τεχνική εταιρεία ζητείται Αρχιτέκτονας μηχανικός για μελέτη και επίβλεψή ιδιωτικών έργων. Απαραίτητη πολύ καλή γνώση ΓΟΚ, εμπειρία σε μελέτη, έκδοση και διεκπεραίωση οικοδομικών αδειών, Η/Υ ( MC Office , Photoshop, Revit, Autocad2D/3D), άδεια οδήγησης και δυνατότητα μετακινήσεως εκτός Αττικής. e-mail : gpconstructions@hotmail.com(link sends e-mail)

Ζητείται πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτων από την εταιρεία προκατασκευασμένων κατοικιών ΚΟΦΙΝΑΣ με γνώσεις πολεοδομικής νομοθεσίας και έκδοσης αδειών για εξυπηρέτηση πελατών. Αποστολή βιογραφικών στο info@kofinas.gr(link sends e-mail), υπόψιν κας Αρανίτη

Ζητείται Μηχανικός Ανάπτυξης για τον Τομέα ΟΤΑ για προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών ύδρευσης – αποχέτευσης στον Δημόσιο Τομέα. Κωδ.: “ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ”, αποστολή βιογραφικών στο hr@hellas-environment.com(link sends e-mail).

Από Τεχνική Εταιρεία ζητείται Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος μηχανικός με 5ετη εμπειρία στην κατασκευή και καλή γνώση του Autocad. Αποστολή βιογραφικού στο g.vasiliou@themeli.gr(link sends e-mail).

Από Τεχνική Εταιρεία ζητείται Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος μηχανικός με 10ετη εμπειρία στην κατασκευή και καλή γνώση του Autocad. Αποστολή βιογραφικού στο g.vasiliou@themeli.gr(link sends e-mail).

H Hill International αναζητά έμπειρους διπλωματούχους μηχανικούς για την επίβλεψη κατασκευής αεροδρομίου. Οι υποψήφιοι πρέπει να εχουν τουλαχιστον 15ετη εμπειρία σε επίβλεψη – κατασκευή μεγάλων έργων υποδομών. Εμπειρία σε αεροδρομια ή εργα υποδομής θα προτιμηθει. Αποστολή βιογραφικων : ektorpapanikolaou@hillintl.com(link sends e-mail) Με θεμα: (Airport GR 2017) ή με αιτηση στην αγγελία: https://www.linkedin.com/jobs/view/394395153/

Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Ελλάδα και τη Γερμανία ζητά Πολιτικό Μηχανικό ή Εργοδηγό με εργοταξιακή πείρα σε Οικοδομικά έργα. Αποστολή βιογραφικών: email: ergo.aggelia2017gmail.com

Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Ελλάδα και τη Γερμανία ζητά Μηχανολόγο Μηχανικό με εμπειρία σε Οικοδομικά έργα. Αποστολή βιογραφικών: email: mhx.aggelia2017gmail.com

Ζητείται γραμματέας με τουλάχιστον 10ετή εμπειρία, καλή γνώση Ελληνικής & Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο. Αποστολή βιογραφικών: careers@bobotisarchitects.com(link sends e-mail)

Τεχνική εταιρεία Δημοσίων Έργων ζητά Μηχανολόγο Μηχανικό με πενταετή εμπειρία για απασχόληση σε έργα Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων εκτός Αθηνών. Παρακαλώ αποστείλετε Βιογραφικό στο technikietairia@gmail.com(link sends e-mail)

Τεχνική εταιρεία Δημοσίων Έργων ζητά Μηχανολόγο Μηχανικό με πενταετή εμπειρία για απασχόληση σε έργα Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων εκτός Αθηνών. Παρακαλώ αποστείλετε Βιογραφικό στο technikietairia@gmail.com(link sends e-mail)

Βογιατζόγλου Systems Α.Ε. προσλαμβάνει για το εργοστάσιο ξύλινων κατασκευών της BETAWOOD μηχανολογο – κοστολογο παραγωγης. Αρμοδιότητες: Ανάλυση σχεδίων, Κοστολόγηση, Βελτιστοποίηση παραγωγής, Απολογισμός. Προσόντα: Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού, Εμπειρία 5 έτη σε μονάδα κατασκευής custom made επίπλων, Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων, συστημάτων ERP. Βιογραφικά: customer3.ath@voyatzoglou.gr

Ζητούνται από Μελετητική Εταιρεία Πολιτικοί Μηχανικοί / Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και Μηχανικοί ΤΕΙ με εμπειρία σε μελέτες Κτηματολογίου. Αποστολή βιογραφικού στο email: info@prismaconsult.gr(link sends e-mail)

Τεχνική εταιρία με έδρα στην Αθήνα ζητά Μηχανολόγο Μηχανικό με δεκαετή εμπειρία στην κατασκευή Η/Μ εγκαταστάσεων. Αποστολή βιογραφικών στο mail: nikpar@teemail.gr(link sends e-mail)

Ζητείται Μηχανικός Πωλήσεων (Χημικός Μηχανικός, Μηχανολόγος Μηχανικός) για προώθηση καινοτόμου εξοπλισμού στην Βιομηχανία. Κωδικός: MHΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, αποστολή βιογραφικών στο hr@wastenwater.com(link sends e-mail).

Τεχνική εταιρεία ζητά πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτων, (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) για οργάνωση/ διαχείριση συνεργείων εγκατάστασης και υπεργολάβων με, εργοταξιακή εμπειρία σε έργα μεταλλικών κατασκευών, κατά προτίμηση μεγάλης κλίμακας, πολύ καλή γνώση της αγγλικής, γνώση της γερμανικής δεν είναι απαραίτητη αλλά θα εκτιμηθεί επιπλέον, βασικές γνώσεις χρήσης ACAD. Αποστολή βιογραφικών e-mail: sk@anegersi.com.gr(link sends e-mail)

Ζητείται Μηχανικός, κάτοχος πτυχίου ΤΕΙ, με 3ετή προϋπηρεσία σε θέση εργοδηγού, για την πλήρωση αντίστοιχης θέσεως στην τεχνική κατασκευαστική εταιρία ιδιωτικών έργων Plan b Constructions (planbconstructions.gr), στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Θα εκτιμηθούν τυχόν συστατικές επιστολές. Αποστολή βιογραφικού:info@planbconstructions.gr(link sends e-mail)Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2310.30.00.30 & 6944.47.96.01.

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για πλήρη απασχόληση στην τεχνική εταιρία Plan b Constructions (planbconstructions.gr) στη Θεσσαλονίκη. Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα: 5ετής εργασιακή εμπειρία σε ανακαινίσεις οικιστικών και επαγγελματικών χώρων. Επιθυμητή η εξοικείωση με ξενοδοχειακά έργα, όχι απαραίτητη. Αποστολή βιογραφικού:info@planbconstructions.gr(link sends e-mail) Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2310.30.00.30 & 6944.47.96.01.

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για απασχόληση στην τεχνική εταιρία ιδιωτικών έργων Plan b Constructions (planbconstructions.gr) με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα: 3ετής εργασιακή εμπειρία και εξοικείωση επί τακτοποιήσεων αυθαιρέτων (ν.4178/2013) & πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ). Αποστολή βιογραφικού:info@planbconstructions.gr(link sends e-mail) Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2310.30.00.30 & 6944.47.96.01.

Εταιρεία μελετών όψεων κτιρίων ζητά Σχεδιαστή – Designer. Προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ , Αριστη γνώση Αγγλικών, Εμπειρία στην εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών εφαρμογής (Ελληνικά & Αγγλικά), Γνώσεις τεχνικής ορολογίας στα Αγγλικά, Αριστη γνώση Autocad, Αποστολή Βιογραφικών: alustet@alustet.com(link sends e-mail)

Ζητείται Αρχιτέκτονας μηχανικός για πλήρη ή μερική απασχόληση σε αρχιτεκτονικό γραφείο με εμπειρία άνω της πενταετίας, μεγάλη ευχέρεια στο σχεδιασμό με Autocad, και στην δημιουργία φωτορεαλιστικών, τρισδιάστατων μοντέλων, χρήση Word, Excel, PowerPoint, καλή γνώση αγγλικών. Αποστολή βιογραφικών στο archgroup@archgroup.gr

 

career.duth.gr

Σχολιάστε το άρθρο...

2_Metrica - Μετρητικά συστήματα ακριβείας Α.Ε.Ε. 2_JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.