Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Mηχανικών στο ΚΑΠΕ

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), προτίθεται να προσλάβει με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου έως ετήσιας κατ΄αρχήν διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσής της μέχρι τη λήξη της διάρκειας των Προγραμμάτων, χωρίς καμία δέσμευση εκ των προτέρων, για το ΚΑΠΕ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσλήψεων που το διέπει και εντός πάντοτε του χρόνου διάρκειας των εν λόγω Προγραμμάτων, εξειδικευμένο έκτακτο επιστημονικό προσωπικό, με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
– Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ
– Δεκαετής αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα εξοικονόμηση ενέργειας σε κτιριακά έργα.
– Πολύ καλή γνώση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης (ΚΕΝΑΚ), του λογισμικού ΤΕΕ –ΚΕΝΑΚ και άλλων λογισμικών προσομοίωσης για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων.
– Εμπειρία σε θέματα παρακολούθησης και υλοποίησης συμβάσεων καθώς και στον έλεγχο τευχών δημοπράτησης δημόσιων τεχνικών έργων.
– Εμπειρία στην υποβολή και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων με θέμα την εξοικονόμηση ενέργειας.
– Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
– Άριστη γνώση χρήσης υπολογιστικών εργαλείων (MS WORD, MS EXCEL, internet).

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
– Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ
– 10ετή εμπειρία σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια (ενεργειακές μελέτες, αναλύσεις, προσομοιώσεις, επεξεργασία αποτελεσμάτων, κλπ).
– Εμπειρία σε θέματα παρακολούθησης και υλοποίησης συμβάσεων, στον έλεγχο τευχών δημοπράτησης δημόσιων τεχνικών ενεργειακών έργων καθώς και στην αποτίμηση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού οφέλους, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. έργων.
– Εμπειρία διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων σε κτίρια.
– Καλή γνώση υπολογιστικών προγραμμάτων και λογισμικών (ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ, κλπ) αξιολόγησης της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και συστημάτων φωτισμού.
– Άριστη γνώση χρήσης υπολογιστικών εργαλείων (MS WORD, MS EXCEL, internet).
– Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 210 6603300.

Σχετικός σύνδεσμος:
http://www.cres.gr 

 

career.duth.gr

Σχολιάστε το άρθρο...

2_Metrica - Μετρητικά συστήματα ακριβείας Α.Ε.Ε. 2_JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.