Περισσότερα ζητά η αγορά από την κυβέρνηση για τις ΑΠΕ

Περισσότερες πρωτοβουλίες ζητούν παράγοντες της αγοράς από την κυβέρνηση για το θεσμικό καθεστώς των επενδύσεων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σχολιάζοντας τη ρύθμιση για τους υβριδικούς σταθμούς και τα ειδικά πιλοτικά έργα στα μη διασυνδεδεμένα νησιά.

Το νομοσχέδιο καθορίζει την αδειοδοτική διαδικασία και το πλαίσιο λειτουργικής ενίσχυσης των έργων. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το νέο καθεστώς και τον νόμο για τις ΑΠΕ που ψηφίστηκε το 2016, προβλέπεται μεταξύ άλλων  διενέργεια διαγωνισμού με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και στη συνέχεια η υπογραφή σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης με το πιο συμφέρον οικονομικά έργο. Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση επιδιώκονται περιβαλλοντικά οφέλη, η μείωση εξάρτησης από τους πρωτογενείς ορυκτούς πόρους, η ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους της θερμικής παραγωγής, η διείσδυση παραγωγής από ΑΠΕ σε επίπεδα πολύ υψηλότερα των σημερινών, η προώθηση νέων τεχνολογιών και η διαμόρφωση του κατάλληλου και εξειδικευμένου πλαισίου και των αναγκαίων και ικανών θεσμικών, ρυθμιστικών, τεχνικών και οικονομικών απαιτήσεων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η πιλοτική ανάπτυξη των κατάλληλων υποδομών λειτουργίας και διαχείρισης δύο ηλεκτρικών συστημάτων των ΜΔΝ.

Ωστόσο, η αγορά ακόμη και αν αξιολογεί θετικά αυτή την πρωτοβουλία θεωρεί ότι υπάρχουν πολλά εμπόδια τα οποία φράσσουν τις επενδύσεις στις ΑΠΕ, με πρώτο και βασικό πρόβλημα τη γραφειοκρατία και το γεγονός ότι για να λάβει κάποιος άδεια παραγωγής μπορεί να περάσουν ακόμη και δέκα έτη. Ο κ. Γιάννης Τσιπουρίδης, γενικός διευθυντής της REDPro, μιλώντας στο insider.gr και αναφερόμενος στις επενδύσεις στα αιολικά, σημειώνει ότι «διαχρονικά η γραφειοκρατία και η πολυνομία ήταν τα κύρια εμπόδια στην εξέλιξη μιας επένδυσης στην αιολική ενέργεια σε εύλογο χρονικό διάστημα.Φανταστείτε ότι τα έργα που υλοποιούνται στις μέρες μας έχουν ημερομηνία κατάθεσης αίτησης για άδεια παραγωγής πριν από 10 έτη και μερικά ακόμη παλαιότερη.Αυτονόητα η καθυστέρηση αυτή ερμηνεύεται κύρια σε κόστος για τον επενδυτή που πρέπει να διατηρήσει και να απασχολεί προσωπικό να κυνηγάει υπογραφές και σφραγίδες, οι περισσότερες των οποίων περιττές, όπως όλοι γνωρίζουμε από την επαφή μας με το δημόσιο. Χώρια που είναι ιδανικό καθεστώς ανάπτυξης και καλλιέργειας του γνωστού γρηγορόσημου, αλλά αυτό αφορά όλο το ελληνικό σύστημα διοίκησης.Κατά συνέπεια ένας μικρός επενδυτής θα αποθαρρυνθεί να επενδύσει σε ένα κλάδο όταν η απόδοση της επένδυσης του θα φανεί σε 10χρόνια. Είναι ξεκάθαρα ευθύνη της κυβέρνησης να αντιδράσει άμεσα και να πάρει τις απαιτούμενες προφανείς νομοθετικές πρωτοβουλίες και να πάψει να χαϊδεύει τα αυτιά όσων αδιαφορούν για το μέλλον της χώρας και του πλανήτη».

ΕΛΕΤΑΕΝ: Χρειάζονται περισσότερες πρωτοβουλίες από την κυβέρνηση

Περισσότερες πρωτοβουλίες από την κυβέρνηση ζητά η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας αναφορικά με τις επενδύσεις στα αιολικά. Όπως σημειώνει, το νέο καθεστώς των ανταγωνιστικών δημοπρασιών επιβάλει την αναθεώρηση πολλών πτυχών της αδειοδοτικής διαδικασίας όπως είναι η κατάργηση της υποχρεωτικής εγγυοδοσίας για τη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης και η κατάργηση (ή αναστολή) της υποχρέωσης καταβολής του ετήσιου τέλους διακράτησης αδειών παραγωγής. Συγκεκριμένα, η Ένωση αναφέρει ότι:

Στο σχέδιο νόμου για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος που ψηφίστηκε από τη Βουλή, συμπεριλήφθηκε διάταξη (άρθρο 132) που παρατείνει την ισχύ των αδειών εγκατάστασης και των οριστικών προσφορών σύνδεσης σταθμών Α.Π.Ε. Η παράταση αφορά περίοδο 4 μηνών μετά την υπογραφή της υπουργικής απόφασης με την οποία θα καθορισθεί ποιες κατηγορίες έργων Α.Π.Ε. υποχρεούνται να συμμετάσχουν σε ανταγωνιστική διαδικασία.

Η διάταξη αυτή, που προωθήθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αξιολογείται θετικά διότι δίνει χρόνο για να υλοποιηθούν ώριμες επενδύσεις και περιορίζει σε μερικό βαθμό την αβεβαιότητα που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας της καθυστέρησης ολοκλήρωσης του νέου πλαισίου για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες.

Η διάταξη θα μπορούσε να είναι πιο δίκαιη και πιο γενναία, όπως είχε ζητήσει με σχετική επιστολή-παρέμβασή της η ΕΛΕΤΑΕΝ, ώστε η παράταση να εκτείνεται έως το χρόνο προκήρυξης της πρώτης ανταγωνιστικής διαδικασίας.

Με την ίδια επιστολή η ΕΛΕΤΑΕΝ επανέλαβε ότι το νέο καθεστώς των ανταγωνιστικών δημοπρασιών επιβάλει την αναθεώρηση πολλών πτυχών της αδειοδοτικής διαδικασίας. Κατ’ ελάχιστον απαιτείται:

η κατάργηση της υποχρέωσης εγγυοδοσίας για τη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης,

η κατάργηση, ή τουλάχιστον η αναστολή, της υποχρέωσης καταβολής του ετήσιου τέλους διακράτησης αδειών παραγωγής.

Πένη Χαλάτση

insider.gr

Σχολιάστε το άρθρο...

2_Metrica - Μετρητικά συστήματα ακριβείας Α.Ε.Ε. 2_JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.