Θέσεις εργασίας Μηχανικών

-4 άτομα με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΚΕΤΑ:

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «TENSOR: Retrieval and Analysis of Heterogeneous Online Content for Terrorist Activity Recognition»  

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «InVID: In Video Veritas – Verification of Social Media Video Content for the News Industry» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «hackAIR: Collective awareness platform for outdoor air pollution»  

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «hackAIR: Collective awareness platform for outdoor air pollution» 

-Τεχνική εταιρία ζητά Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για την θέση του Site Manager σε έργο διάρκειας 3-5 χρόνια στην Αθήνα ή στην Κύπρο. Απαιτείται αποδεδειγμένη 10ετή εμπειρία σε μεγάλα ιδιωτικά έργα (κτηριακά και έργα υποδομής). Απαραίτητα Προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ, Άριστη γνώση Αγγλικών, Autocad, MS Office. Αποστολή Βιογραφικού : info@pyramisatee.gr(link sends e-mail)

-Τεχνική εταιρία ζητά Πολιτικό Μηχανικό για την θέση Εργοταξιάρχη (Construction Manager) σε έργο διάρκειας 3-5 χρόνια στην Αθήνα ή στην Κύπρο. Απαιτείται αποδεδειγμένη 10ετή εμπειρία σε μεγάλα ιδιωτικά έργα ( κτηριακά και έργα υποδομής). Απαραίτητα Προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ, Άριστη γνώση Αγγλικών, Autocad, MS Office. Αποστολή Βιογραφικού : info@pyramisatee.gr(link sends e-mail)

-Το γραφείο στατικών μελετών Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΕ ζητάει να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό Δομοστατικό με 2-3 χρόνια εμπειρία στην εκπόνηση στατικών μελετών. CV στο c.maraveas@maraveas.gr(link sends e-mail)

-Ζητείται έμπειρος μελετητής/τρια φωτισμού για project στο QATAR απο την εταιρεία LUCE ATALIOTIS με έδρα την ΑΘΗΝΑ, συχνές επισκέψεις ή και παραμονή στο έργο. Διάρκεια έργου μέχρι και 6 μήνες. Καλύπτονται όλα τα έξοδα μετακίνησης και διαβίωσης κατά τις επισκέψεις. Πολύ καλές απολαβές με προοπτική μόνιμης συνεργασίας στην ΑΘΗΝΑ-ΝΤΟΧΑ. Email: gm@luce.gr(link sends e-mail)

-Ζητείται αρχιτέκτων ή πολιτικός μηχανικός από την εταιρεία προκατασκευασμένων κατοικιών ΚΟΦΙΝΑΣ, με άριστη γνώση της πολεοδομικής νομοθεσίας και της έκδοσης αδειών δόμησης, για το Ηράκλειο Κρήτης. Αποστολή βιογραφικών στο info@kofinas.gr(link sends e-mail), υπόψιν κας Αρανίτη

-Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με την σχετική απόφαση της συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 330/18.10.2017) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Ανάπτυξη ερευνητικών μεθοδολογιών ανάλυσης δορυφορικών δεδομένων στο θαλάσσιο περιβάλλον», ενδιαφέρεται για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στην Μυτιλήνη.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου Τμήματος Μηχανικού Περιβάλλοντος ή άλλου συναφούς αντικειμένου, της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής
– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο αντικείμενο της Υδρολογίας και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής
– Καλή γνώση στο αντικείμενο της Γεωπληροφορικής
– Εμπειρία σε υδροδυναμική και οικολογική μοντελοποιήση
– Εμπειρία σε σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας λεκανών απορροής
– Τουλάχιστον καλή γνώση Αγγλικής

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου Τμήματος Θαλάσσιων Επιστημών ή Περιβάλλοντος ή άλλου συναφούς αντικειμένου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής
– Καλή γνώση στο αντικείμενο της Γεωπληροφορικής
– Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
– Τουλάχιστον Καλή Γνώση της Γερμανικής γλώσσας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Κωνσταντίνο Τοπουζέλη (τηλ. 22510-36878, email: topouzelis@marine.aegean.gr(link sends e-mail)).

Σχετικός σύνδεσμος:
http://diavgeia.gov.gr 

 

-5 άτομα με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Πανεπιστήμιο Πατρών:

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «TECAS – Matching funds» 
Καταληκτική Ημερομηνία:14/11/2017

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Διερεύνηση της επιδημιολογίας και των βιολογικών χαρακτηριστικών των μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων στην Νοτιοδυτική Ελλάδα» 
Καταληκτική Ημερομηνία:14/11/2017

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Ε.Ε.» 
Καταληκτική Ημερομηνία:14/11/2017

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών» 
Καταληκτική Ημερομηνία:15/11/2017

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Διερεύνηση κυματικής διείσδυσης στο προτεινόμενο καταφύγιο τουριστικών σκαφών στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας μέσω αριθμητικής προσομοίωσης» 
Καταληκτική Ημερομηνία:14/11/2017

-Η εταιρία Matrix που δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής μεταλλικών χυτοπρεσσαριστών προϊόντων, με έδρα τη Μάνδρα Αττικής, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν Μηχανολόγο Μηχανικό.

Προφίλ Υποψηφίου:

  • Απόφοιτος ΑΕΙ
  • Άνδρας, ηλικίας 25-40
  • Εμπειρία από προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα συνεκτιμηθεί θετικά

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τον κύριο Κ. Στινάκη, στον αριθμό: 2105550860.

– Ο Δήμος Πύλης ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 2 Πολιτικούς Μηχανικούς για χρονικό διάστημα 12 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 31/10/2017-06/11/2017 Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:  24343 50126
career.duth.gr

 

Σχολιάστε το άρθρο...

2_Metrica - Μετρητικά συστήματα ακριβείας Α.Ε.Ε. 2_JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.