Σε ΦΕΚ ο νέος Νόμος Αυθαιρέτων (Ν.4495/2017)

Αναρτήθηκε στον ιστότοπο του  Εθνικού Τυπογραφείου ο νέος νόμος των αυθαιρέτων (Ν. 4495/2017) “Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ 167Α/03-11-2017)

Μπορείτε να δείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ

Σχολιάστε το άρθρο...

2_Metrica - Μετρητικά συστήματα ακριβείας Α.Ε.Ε. 2_JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.