Η ΕΕ προτείνει τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 40% ως το 2030

Η Επιτροπή Βιομηχανίας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υιοθέτησε χθες το δεσμευτικό στόχο για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 40% μέχρι το 2030 στην ΕΕ.

Η Επιτροπή ενέκρινε αλλαγές στην οδηγία της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμφώνησε στην υιοθέτηση ενός περισσότερου φιλόδοξου στόχου σχετικά με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας εντός της ΕΕ, σε σύγκριση με το στόχο για μείωση κατά 30% που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Κάθε χώρα της ΕΕ θα πρέπει να καθορίσει τους αντίστοιχους εθνικούς στόχους ενεργειακής απόδοσης που απαιτούνται για την επίτευξη του συνολικού στόχου της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας κατά 40%», σημειώνει το Κοινοβούλιο, προσθέτοντας ότι οι στόχοι για μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης θα αφορούν όλα τα στάδια της ενεργειακής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής, της διανομής και της τελικής χρήσης.

Μια δεύτερη αλλαγή περιλαμβάνει ένα νέο δεσμευτικό στόχο ‘πράσινης’ ενέργειας για το 2030, σύμφωνα με τον οποίο ορίζεται ότι τουλάχιστον το 35% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνεται στην ΕΕ πρέπει να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και καθαρότερες πηγές.

Το 2014, οι χώρες της ΕΕ συμφώνησαν ότι το ποσοστό αυτό θα έπρεπε να ανέλθει στο 27% έως το 2030.

Στο στόχο αυτό συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των μεταφορών, όπου τουλάχιστον το 12% της ενέργειας που καταναλώνεται σε κάθε κράτος-μέλος πρέπει να παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή και η αιολική.

Η ολομέλεια του Κοινοβουλίου θα ψηφίσει τις δύο αυτές αλλαγές κατά τη διάρκεια της συνόδου της τον Ιανουάριο, προκειμένου να δοθεί η έγκριση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με τις κυβερνήσεις της ΕΕ.

energia.gr

Σχολιάστε το άρθρο...

2_Metrica - Μετρητικά συστήματα ακριβείας Α.Ε.Ε. 2_JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.