Θέσεις Εργασίας Μηχανικών

-3 άτομα με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ:

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Smart IsLand Energy systems» – «SMILE» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «ΚΟΖΑΝΗ 2020+» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Εκτέλεση χημικών αναλύσεων στερεών και ορυκτών υλών στο Πρότυπο Χημικό Εργαστήριο Βόρειας Ελλάδας (ΠΧΕ.ΒΕ) και εφαρμογή όλων των διαδικασιών που προβλέπονται στα πλαίσια πιστοποίησης του ΠΧΕ.ΒΕ κατά EN ISO 17025» 

– Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. για τους ΑΣΠ Καλύμνου, ΤΣΠ Αρκιών, ΑΣΠ Καρπάθου, ΤΣΠ Σύμης, ΤΣΠ Μεγίστης, ΑΣΠ Κώ, ΤΣΠ Πάτμου & ΤΣΠ Αστυπάλαιας, ανακοιώνει την πρόσληψη 24 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 06/12/2017-15/12/2017 Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Τηλέφωνο:  22430 22780, 22450 22588, 22420 59152

-Από Τεχνική Εταιρεία ζητείται Τοπογράφος Τ.Ε.Ι – Α.Ε.Ι επιθυμητή η εμπειρία σε Μελέτες Οδοποιίας και σε Μελέτες Τοπογραφίας, αποστείλατε Βιογραφικά στο email : cmana@tee.gr(link sends e-mail)

-Τεχνική εταιρεία στη Σίνδο, αναζητάει Μηχανικό Τ.Ε. για τη θέση Μηχανικού Αυτοψιών. Απαιτείται δίπλωμα οδήγησης. Αποστολή βιογραφικών στο s.stoumpos@edil.gr(link sends e-mail)

-Τεχνική εταιρεία στη Σίνδο, αναζητάει Μηχανικό Τ.Ε. για τη θέση Μηχανικού Μετώπου. Απαιτείται δίπλωμα οδήγησης. Αποστολή βιογραφικών στο s.stoumpos@edil.gr

-Ο Δήμος Βόλβης ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως: 1 ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός, 1 ΠΕ Μηχανικός Χωροταξίας Ανάπτυξης. Καταληκτική ημερομηνία: 08-12-2017. Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Τηλέφωνο:  23970 27535

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. για το Κέντρο Επίβλεψης Έργων ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ V, ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 04/12/2017-13/12/2017 Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Τηλέφωνο:  24633 06310

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 6 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 04/12/2017-08/12/2017 Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Τηλέφωνο:  2710 225243

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων ανακοινώνει την πρόσληψη 16 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 3 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 04/12/2017-08/12/2017

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Τηλέφωνο: :210 3250148

career.duth.gr

 

 

 

Σχολιάστε το άρθρο...

2_Metrica - Μετρητικά συστήματα ακριβείας Α.Ε.Ε. 2_JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.